Binnenvaart

Je schip is je werkplek. Je schip bezorgt je een inkomen. Varen is je beroep. Je vervoert goederen op de binnenwateren van de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. 

Dan wil je in zee gaan met een verzekeraar die je een rechtsbijstand op maat kan aanbieden. Onze polis Binnenvaart neemt je juridische verdediging op als je een juridisch geschil hebt bij de uitbating van binnenvaartschepen.

We verzekeren verschillende soorten vaartuigen: binnenschepen met motor, duwbakken en pontons, duw-en sleepboten, veerboten, bergingsschepen, baggerschepen, kraanschepen, ... 

De polis bevat standaard de strafrechtelijke verdediging (met Salduz-bijstand), tuchtrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal op extracontractuele basis, verdediging tegen de eis van een derde en conflicten met de cascoverzekeraar, met andere verzekeraars, met een administratieve of fiscale overheid en met leveranciers van goederen en diensten.  Daarnaast kan je de polis nog uitbreiden met een waarborg vervoerscontracten en/of arbeids-en sociaal recht. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen?

 • Je vaart per ongeluk tegen een staketsel in de haven. Je wordt strafrechtelijk vervolgd. Euromex stelt een advocaat aan en je krijgt opschorting van straf.
 • Na een vaarincident moet je schipper verschijnen voor het Nederlandse Tuchtcollege voor de Scheepvaart. Er hangt hem een schorsing boven het hoofd. De schipper raadpleegt een advocaat die bekomt dat er slechts een voorwaardelijke schorsing wordt uitgesproken. Euromex betaalt de kosten en erelonen van de advocaat.  
 • Je komt met je schip vast te zitten in een sluis omdat de sluiswachter verkeerde instructies heeft gegeven. Er is aanzienlijke schade en er komt water in het schip waardoor de lading bedorven geraakt. Naar aanleiding van dit incident werd door de cascoverzekeraar een expert aangesteld om de schade vast te stellen. De cascoverzekeraar betaalt de schade aan het schip en de P&I verzekeraar de schade aan de lading. Euromex komt tussen om de stilligschade te verhalen op de verantwoordelijke van de sluiswachter. 
 • Je vergeet mistsignalen te geven waardoor een achterop varend schip de mistbank binnenvaart en tegen je schip aanvaart. De reder van het andere schip dagvaardt je tot vergoeding van de door hem geleden schade. Beide partijen hebben evenwel dezelfde BA verzekeraar waardoor er een belangenconflict ontstaat. Euromex neemt de kosten van je verdediging op zich.
 • Tijdens een goederentransport met het schip, veroorzaak je een aanvaring met een ander schip. De BA verzekeraar vergoedt de schade aan het andere schip en voor de eigen schade wordt de cascoverzekeraar aangesproken. De expert van de cascoverzekeraar stelt echter een te lage vergoeding voor. Met dit bedrag kan je schip niet volgens de regels van de kunst volledig hersteld worden. Euromex komt tussen en stelt een expert aan die tot het besluit komt dat de schade een pak hoger ligt. De cascoverzekeraar betaalt vervolgens de juiste vergoeding uit. 

De basisdekking van deze polis kan aangevuld worden met 2 optionele waarborgen. 

 • Arbeids-en sociaal recht 
  Je ontslaat een bemanningslid wegens dringende redenen omdat deze zich een aantal keren agressief gedragen heeft tegenover andere bemanningsleden. Hij gaat niet akkoord met het ontslag en dagvaardt je voor de rechtbank om dit ontslag aan te vechten. 
 • Vervoerscontracten
  Je sluit een bevrachtingscontract af om goederen te laden in Ougrée. Alvorens te laden in Ougrée, moet je eerst een vorige lading lossen in Herstal. In Herstal is de kraan echter kapot, waardoor je te laat arriveert in Ougrée. Tegenpartij zegt de overeenkomst eenzijdig op. Aangezien het overmacht betreft, heb je recht op een vergoeding ‘foutvracht’. Je doet een beroep op Euromex om deze vergoeding op te vorderen.