Pleziervaart

Je boot is een belangrijk bezit. 
Een rechtsbijstand is daarom geen overbodige luxe.

Met onze polis Pleziervaart ben je verzekerd tegen de risico's op juridische geschillen bij het recreatief gebruik van jetski's, zeilboten, motorboten en jachten. Wil je ook contractuele geschillen verzekeren, kies dan voor de polis Pleziervaart Beaufort. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden. 

Waarmee kunnen wij je helpen?

  • Je vaartuig wordt beschadigd bij werken aan een loods waarin de boot overwintert. De schade wordt minnelijk vergoed, maar de aansprakelijkheidspolis van de veroorzaker voorziet in een forse vrijstelling voor stoffelijke schade die nog op de veroorzaker moet verhaald worden. Wij doen het nodige, maar schieten intussen de vrijstelling voor, zodat je alvast met de herstelwerken kan beginnen.
  • Je zeilboot wordt aangevaren door een tegenpartij met een gehuurde speedboot. Deze kan niet terugvallen op een geldige BA verzekering en is onvermogend. De rechtbank veroordeelt de aansprakelijke derde tot het betalen van een schadevergoeding van de  opgelopen schade. Je kan het vonnis echter niet nuttig laten uitvoeren omdat de derde onvermogend is. Wij betalen de schadevergoeding met een maximum van € 15.000. 
  • Je bent betrokken bij een aanvaring met een speedboot in Nederland. Je wordt vervolgd omdat er bij de aanvaring personen letsel opliepen en omdat het Openbaar Ministerie overtuigd is van het feit dat je veel te snel voer. De Procureur vordert de ontzegging van je vaarbevoegdheid. Je verdediging wordt waargenomen door een zelf gekozen advocaat. Wij betalen de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed.
  • Je aangemeerd pleziervaartuig wordt geramd door een ander vaartuig geregistreerd in het buitenland. Je hebt geen cascoverzekering. De verzekeraar van de aansprakelijk doet moeilijk in verband met de grootte van de herstellingskosten. Het herstelbestek van je hersteller wordt niet aanvaard. Een zelf gekozen expert staat je bij in de technische discussie met het schaderegelingsbureau aangesteld door de buitenlandse BA-verzekeraar van de derde, en komt uiteindelijk met deze tot een akkoord. De herstellingskosten worden door ons verhaald op de verzekeraar. De ereloonstaat van je expert wordt door ons vergoed.
  • Je huurt een pleziervaartuig. Bij een aanvaring loop je letselschade op en schade aan je persoonlijke goederen. Voor het vaartuig dat je huurde is geen waarborg ‘rechtsbijstand’ onderschreven waarop je een beroep kan doen. Voor je bijstand kan je een beroep doen op de polis die je bij ons voor je persoonlijk pleziervaartuig hebt onderschreven. 
  • U koopt een tweedehands motorjacht in vervanging van uw huidig vaartuig. Bij de levering stelt u vast dat de verkoper u geen ‘verklaring van overeenstemming CE’ voor het vaartuig kan afleveren. U hebt dit nodig om een vlaggenbrief te verkrijgen. Om alsnog over de noodzakelijke ‘verklaring’ te beschikken, is een keuring nodig. De verkoper is niet bereid om de kosten voor deze keuring te dragen, zodat u de koop wil laten ontbinden en uw geld terugeist. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed.