Piloot

Als piloot besef je , beter dan wie ook, dat je beroep risico's met zich meebrengt. 
Veel heb je zelf in de hand, maar wat betreft het risico op juridische geschillen vertrouw je best op een gevleugeld rechtsbijstandverzekeraar. 

Onze polis Piloot voorziet in je juridische verdediging als je een conflict hebt. Je kan bij ons terecht al piloot, copiloot, leerling-piloot of instructeur van een bemand luchtvaartuig. Onder een bemand luchtvaartuig verstaan wij een (zweef)vliegtuig, helikopter, luchtschip, Ulm of luchtballon. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen? 

  • Bij een deelname aan een vliegshow maakte je volgens het Openbaar Ministerie een stuurfout waardoor je toestel in het publiek terechtkwam. Je wordt vervolgd voor onopzettelijk doodslag. Vóór het verhoor bij de onderzoeksrechter heb je een vertrouwelijk overleg met een advocaat. Deze verzoekt om bijkomende onderzoeksdaden te doen. Uiteindelijk blijkt dat het ongeval te wijten is aan een defecte stuurinrichting. Je wordt buiten vervolging gesteld. Euromex betaalt de honoraria en de kosten van de advocaat.
  • Op het ogenblik dat je wil opstijgen, kruist een dienstvoertuig de startbaan. Een botsing is onvermijdelijk, en je loopt ernstige letsels op. Euromex contacteert de verzekeraar BA-uitbating van de luchthaven. Bij de medische expertise laat je je bijstaan door een raadsdokter. Op basis van het medisch consolidatieverslag berekenen wij de vergoeding waarop je recht hebt en dienen wij de vordering in bij de verzekeraar van de luchthaven. 
  • De Directeur-generaal van de Luchtvaart wil je vergunning als instructeur intrekken. Je bent het daar niet mee eens. Je wenst tegen deze beslissing in beroep te gaan. Je kan vrij een advocaat kiezen. Euromex betaalt de honoraria en de kosten van de advocaat.

Hoe kunnen wij je helpen? 

  • Met je toestel bots je tegen een GSM-mast. Je kan veilig een noodlanding maken. De BA-verzekeraar weigert echter de schade aan de mast te vergoeden. De verzekeraar is van mening dat je vloog in meteorologische omstandigheden waarvoor je geen vergunning hebt. De eigenaar van de mast gaat over tot dagvaarding. Euromex dagvaardt de verzekeraar in gedwongen tussenkomst. Er is immers niet het minste bewijs dat de verzekeraar zou toelaten zich te beroepen op de uitsluiting van de aansprakelijkheidspolis.  
  • Je bent een professionele piloot. Als lijnpiloot word je regelmatig onderworpen aan strikte medische testen. Door een aandoening verlies je echter je licentie. Alleen al voor je opleiding besteedde je € 60.000. Je hebt echter een discussie met de raadsdokter van de verzekeraar. Euromex gelast een vrij gekozen raadsdokter die tot een akkoord komt met zijn confrater zodat je alsnog het verzekerde kapitaal uitgekeerd krijgt.
  • Je huurt een vliegtuig. Twee dagen nadat je het toestel terug inleverde beweert de eigenaar dat je het landingsgestel van het toestel hebt beschadigd door een te harde landing. Je betwist dit en vraagt om een tegensprekelijke expertise. Op deze expertise toont de vrij gekozen deskundige aan dat de schade veroorzaakt is door metaalmoeheid en uitsluiten te wijten is aan de ouderdom van het toestel. Daarop ziet de eigenaar af van zijn vordering.