Medicus

Als medicus of paramedicus weet je dat je beroep risico's met zich meebrengt. 
Veel heb je zelf in de hand, maar wat betreft het risico op juridische geschillen vertrouw je best op een rechtsbijstandverzekeraar. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. 

Onze polissen voor medische en paramedische beroepen voorzien in je juridische verdediging als je een conflict hebt. 
Het zijn all risk polissen. Dit betekent dat wij bijstand verlenen voor elk geschil dat niet uitdrukkelijk is uitgesloten in de rubriek "Nooit gewaarborgd" in de polisvoorwaarden. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd. 

Hoe kunnen wij je helpen? 

  • Een patiënt komt kort na een behandeling te overlijden. De familie dient klacht in. Voor het verhoor bij de onderzoeksrechter heb je een vertrouwelijk overleg met je advocaat. Deze verzoekt om een bijkomend onderzoek te doen. Uiteindelijk blijkt dat het overlijden totaal vreemd is aan de behandeling. Je wordt buiten vervolging gesteld. Euromex betaalt de honoraria en de kosten van de advocaat.
  • Je moet verschijnen voor de Orde van Geneesheren. Je moet je verantwoorden voor het onterecht voorschrijven van ziektebriefjes voor een psychiatrisch patiënt. Euromex betaalt de honoraria en de kosten van je advocaat die je op de zitting bijstaat.
  • Bij de behandeling van een patiënt treden complicaties op. De patiënt moet een bijkomende ingreep ondergaan en is daardoor langer werkongeschikt. De betrokkene eist een schadevergoeding voor de morele schade en het inkomstenverlies. De BA verzekeraar weigert zijn tussenkomst. Zij stellen dat je deze ingreep niet mocht uitvoeren omdat je daar de kwalificaties niet voor hebt. Nochtans heb je alle noodzakelijke bijscholingen gevolgd. Euromex neemt je verdediging op en dagvaardt je verzekeraar tot gedwongen tussenkomst.
  • Een patiënt beschadigt per ongeluk je elektrocardiogram. De familiale verzekeraar van deze patiënt betaalt een vergoeding met aftrek van een vrijstelling, die door de patiënt persoonlijk moet worden betaald. Euromex betaalt de vrijstelling die is vastgelegd in de BA –familiale polis van de tegenpartij.

Hoe kunnen wij je helpen? 

  • Jouw medische secretaresse wil meer loon. Je betaalt haar nochtans een loon dat marktconform is, zodat je haar verzoek afwijst. Daarop dient ze haar ontslag in en weigert ze de wettelijk voorziene opzegtermijn van zes weken te respecteren. Je vordert daarom van haar het loon voor zes weken. Bij gebreke aan een vrijwillige regeling daag je de ex-werkneemster voor de arbeidsrechtbank. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van de vrij gekozen advocaat.
  • De belastingadministratie verwerpt voor verschillende aanslagjaren een deel van jouw beroepskosten. Je ontvangt een bericht van wijziging en een bijkomend aanslagbiljet. Je tekent bezwaar aan bij de gewestelijke directeur. Het bezwaar wordt niet aanvaard. Je wilt daarom een beroep doen op de fiscale rechtbank. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van de door jou gekozen advocaat.
  • Voor de modernisering van je kabinet, doe je een dure aankoop van apparatuur voor de behandeling en/of gespecialiseerd onderzoek. De apparatuur werkt echter niet naar behoren. De leverancier weigert de contractuele garantie toe te passen. Euromex contacteert de tegenpartij om tot een oplossing te komen, desnoods voor de rechtbank.
  • Jouw kabinet maakt deel uit van een beschermd gebouw. Voor de renovatie heb je recht op een aantal subsidies. Je hebt alle formaliteiten volbracht. De overheid is echter nalatig en het dossier zit muurvast. Euromex contacteert de betrokken administratie en maant hen aan om hun verplichtingen na te komen.