Landbouw

Elk bedrijf wil groeien en bloeien. Dat geldt zeker - en ook letterlijk - voor een landbouwbedrijf. 
Je bedrijf leeft. De kans is groot dat het van generatie op generatie werd overgeërfd. 

Dan getuigt van het gezond boerenverstand om te kiezen voor een verzekeraar die je een polis op maat kan aanbieden. Onze polis Landbouw biedt juridische verdediging van je belangen als er zich een juridische geschil voordoet bij de uitbating van een landbouwbedrijf.

Het gaat dan specifiek om bedrijven die in België gewassen, fruit, bomen, planten of vee telen, aan bosbouw doen of bossen exploiteren. 
De waarborg dekt naast de eigenlijke activiteiten van exploitatie, ook het gebruik van voertuigen hierbij. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen? 

  • Je wordt strafrechtelijk vervolgd naar aanleiding van een verkeersongeval. Bij het oogsten van een raapveld is door het aan- en afrijden slijk op het wegdek terechtgekomen. Een automobilist raakte daardoor  van de weg en liep daarbij ernstige letselschade op. Je verdediging wordt waargenomen door een zelf gekozen advocaat. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed.
  • Je tractor wordt aangereden door de landbouwtrekker van een loonwerker. Bovendien raakt je opzittende zoon gekwetst. Euromex doet het nodige voor het verhalen van de stoffelijke schade en de letselschade. Omdat de verzekeraar van de  derde weigert om de huurkosten voor een vervangende tractor te betalen, wordt de vergoeding van deze schadepost gevorderd voor de rechtbank. De ereloonstaat van de advocaat wordt vergoed.
  • Je laat een loods deels vernieuwen. Zo moeten er nieuwe staldeuren geplaatst worden. Bij de levering van de deuren, worden twee mobiele melkmachines beschadigd. De derde doet aangifte bij zijn verzekeraar. Euromex contacteert deze verzekeraar, en dringt aan op de tegensprekelijke expertise. Zodra deze expertise is afgerond, schiet Euromex de vergoeding voor zodat je niet op de effectieve uitkering door de verzekeraar van de derde moet wachten. De beschadigde goederen kunnen na de expertise meteen hersteld worden. 
  • Je bent in BA verzekerd voor de productie van vleesrunderen. Je hebt echter ook wat gronden waarop je gewassen teelt. Een boom langs één van uw akkers is ziek en komt op een tuinhuis op een naburig erf terecht. Je verzekeraar weigert zijn tussenkomst omdat je niet verzekerd bent voor de risico’s van akkerbouw. De eigenaar van het tuinhuis claimt een sterk overdreven vergoeding. Je wenst de aanstelling van een deskundige die de restwaarde van het tuinhuis in functie van de aanwezige sleet moet bepalen. Je advocaat vraagt de aanstelling van deze deskundige aan de rechtbank. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed.

Hoe kunnen wij je helpen? 

  • Door een werkongeval als zaakvoerder loop je een belangrijk letsel op, waardoor je lang moet revalideren en een hele tijd werkongeschikt bent. De controlearts van de verzekeraar betwist het percentage werkongeschiktheid opgegeven door je dokter. Daardoor dreigen lagere uitkeringen om het inkomstenverlies te compenseren. Een vrij gekozen gespecialiseerde raadsdokter slaagt erin om de controledokter zijn mening te doen herzien. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze raadsdokter. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed. Dit is ook het geval wanneer uiteindelijk een gerechtsdokter de discussie moet oplossen. 
  • Je stalling wordt volledig vernield door een zelfontbranding van geperste strobalen. Er is discussie met de expert van de brandverzekeraar over de grootte van de herstellingskosten. Er is ook discussie over de berekeningswijze van de omzetschade voorgesteld door de brandverzekeraar. Een vrij gekozen brandexpert staat je bij voor het opstellen van je verliesstaat. Hij maakt ook de correcte berekening van de bedrijfsschade, gelet op de periode van onbruikbaarheid en conform de overeengekomen polisvoorwaarden. 
  • Je bent Bio-landbouwer en je hebt recht op hectaresteun voor het toepassen van de biologische productiemethode. Je hebt al het nodige gedaan, maar de bevoegde administratie blijft in gebreke. Euromex contacteert de overheid en dringt aan op de betaling van de subsidies die je toekomen.  
  • De belastingadministratie is van oordeel dat je te weinig inkomsten aangeeft. Je krijgt een bijkomende aanslag op basis van tekenen en indiciën. Je tekent bezwaar aan bij de Gewestelijke Directeur, die echter geen oren heeft naar je argumentatie. De fiscale rechtbank moet de knoop doorhakken. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed.
  • Je ontslaat een werknemer die herhaaldelijk niet komt opdagen. De betrokkene is niet akkoord met de ontslagvergoeding. Met de steun van zijn vakorganisatie laat hij je dagvaarden voor de arbeidsrechtbank. Hij eist naast een hogere ontslagvergoeding ook loonachterstallen voor beweerde overuren. Je verdediging wordt opgenomen door een vrij gekozen advocaat. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed.