Wat is er altijd gedekt?

Vraag

Welke waarborgen zijn altijd verzekerd, welke polis je ook kiest? Wat zijn de bijkomende voordelen waarop je altijd recht hebt bij elk gewaarborgd schadegeval?

Antwoord

We betalen de vrijstelling of franchise die wordt afgehouden door de BA-verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.
We betalen je schade als iemand die niet verzekerd en insolvabel is een ongeluk veroorzaakt.
Als de tegenmaatschappij toegeeft in fout te zijn, maar niet onmiddellijk met geld over de brug komt, schieten wij de fondsen voor. 
Wij betalen de borgsom om je vrij te krijgen.
Wij dienen een aanvraag tot vergoeding in bij de Commissie voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden als je het slachtoffer werd van een dergelijke daad.

Ook tegen ons ben je verzekerd !

Net als met andere partijen, kan je ook met Euromex een conflict hebben. In de discussies over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil gaat Euromex verder dan andere verzekeraars. 
Als je met ons een discussie hebt over het al dan niet gedekt zijn van je probleem en de tussenkomst van Ombudsman van de Verzekeringen geen oplossing bracht, kan je het geschil voorleggen aan een rechtbank. Als je definitief gelijk krijgt van deze rechtbank, betalen wij de kosten en erelonen van je advocaat terug.

Los van deze waarborg bevatten al onze polissen de zogenaamde objectiviteitsclausule. Dit is wettelijk bepaald.
Als je met ons van mening verschilt over de manier waarop een schadegeval moet afgehandeld worden, heb je - buiten de mogelijkheid om een vordering tegen ons in te stellen - het recht om een advocaat van je keuze te raadplegen.
Als de advocaat je standpunt bevestigt, verlenen wij onze volledige waarborg (inclusief de kosten en erelonen van de raadpleging), onafhankelijk van het resultaat.
Als de advocaat ons standpunt bevestigt, moet je de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging zelf dragen.
Als je tegen het advies van de advocaat in, op eigen kosten, toch een procedure start en je in het gelijk wordt gesteld, verlenen wij onze waarborg (inclusief de kosten en erelonen van de raadpleging).