Wat bij schade door een vrijwilliger?

Vraag

Met meer dan 1,8 miljoen zijn ze, de Belgische vrijwilligers. Onbezoldigd en uit vrije wil zetten ze zich in voor een goed doel. Ook Euromex draagt hen een warm hart toe. Tijdens de warmste week verzamelden onze 120 medewerkers 3.000 euro in voor Huize Walden, die zich als vrijwillige zorgorganisatie focust op personen met een zorgvraag. Een toch wel mooi bedrag. Tijdens de week van de vrijwilliger worden al deze mensen in de bloemetjes gezet.

De wetgeving rond vrijwilligerswerk is vrij complex. Zo is er op federaal niveau de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Voor Vlaanderen is er nog het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk. Om door de bomen het bos nog te kunnen zien, vertrekken we vanuit enkele herkenbare praktijkgevallen. We gaan steeds uit van een vrijwilligersorganisatie die een zekere structuur kent en dus onder de toepassing van de wet van 3 juli 2005 valt. Het gaat dan om organisaties zoals een vzw of stichting, openbaar bestuur, feitelijke verenigingen die één of meer werknemers tewerkstellen en feitelijke verenigingen die een afdeling vormen van een overkoepelde vereniging.

Wat bij schade, onbedoeld berokkend door een vrijwilliger? 

Antwoord

Tijdens de kerstperiode komt een vrijwilliger langs. Voor het goede doel verkoopt hij  kerstrozen in een mooi bloempotje. Je besluit een potje te kopen. Bij het overhandigen laat de vrijwilliger het potje vallen op je stenen vloer. Je tegel is gebarsten.

Kan je de vrijwilliger aanspreken voor de schade? Hij heeft de schade tenslotte veroorzaakt. het antwoord is “neen". Je kan de vrijwilliger zelf niet aansprakelijk stellen. Je zal je moeten richten tot de vrijwilligersorganisatie.  De vrijwilliger geniet immers van immuniteit (tenzij er sprake zou zijn van bedrog, een zware fout of een eerder gewoonlijk dan toevallige lichte fout in hoofde van de vrijwilliger). Dit betekent dat hij niet burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Het is dan ook de vrijwilligersorganisatie die jouw schade zal moeten vergoeden. Deze organisatie is verplicht om een verzekeringscontract te sluiten die de burgerlijkrechtelijke aansprakelijkheid van zichzelf en haar leden dekt. De kans dat je de schade aan je tegel kan recupereren, is dan ook zeer groot. Bovendien kan je als schadelijder natuurlijk rekenen op de bijstand van je rechtsbijstandsverzekering.

Een vrijwilliger kwam bij je langs voor de verkoop van kerstkaarten. Je besloot een pakketje te kopen. Als leverdatum kreeg je de eerste week van december 2019 mee. Ondertussen zijn we februari en mocht je de kaarten nog altijd niet ontvangen. Tot overmaat van ramp staat op de kaarten de boodschap ‘de beste wensen voor 2020’…

Je sloot met de vrijwilliger, die in naam en voor rekening van de vrijwilligersorganisatie handelde, een overeenkomst. Jij betaalde een bepaalde prijs en in ruil daarvoor zou je in december je kerstkaarten ontvangen. Hoewel jij je aan je contractuele verplichting hield, doet de organisatie dit niet, om welke reden dan ook. De kaartjes zijn bovendien ook nutteloos om volgend jaar nog eens te gebruiken. Je wilt dan ook gewoon je geld terug. Bij de vrijwilliger kan je, zoals hierboven uiteen werd gezet, niet terecht. Hij geniet immers van zijn immuniteit. Je zal je moeten richten tot de vrijwilligersorganisatie. Mogelijks hebben zij hiervoor een verzekering onderschreven. Want in tegenstelling tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is er geen verplichting om de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie te verzekeren. Ook bij dit schadegeval kan je rechtsbijstandsverzekeraar jou als schadelijder bijstaan.

Deze voorbeelden zijn slechts enkele van de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Uiteraard kan je steeds rekenen op de expertise van de schadedienst van Euromex voor al je problemen.