Wat als mijn voertuig totaal verlies is?

Vraag

Wat als mijn voertuig totaal verlies is? 

Totaal verlies of “perte totale” is een ingeburgerde term in de verzekeringssector.
Maar het is niet altijd duidelijk wat de gevolgen ervan zijn en welke rechten en plichten eruit volgen.

Antwoord

Wat is een “perte totale”?

Er is een verschil tussen
Economisch totaal verlies = als het verschil van de werkelijke waarde van het voertuig vóór ongeval en de wrakwaarde lager ligt dan de herstelkost. Het is economisch dan niet meer verantwoord het voertuig te herstellen. Je kan beslissen om het voertuig toch te laten herstellen. Om de herstelprijs te drukken kan je beslissen om dit te doen met niet-originele of tweedehands stukken. De expert zal dan meedelen of het voertuig een keuring na ongeval zal moeten ondergaan.
Technisch totaal verlies = als het voertuig zo zwaar toegetakeld is dat het technisch onverantwoord is om het voertuig te herstellen. Toch herstellen kan alleen via een zgn. rehabilitatieprocedure.

Wat doet de expert?

Als de expert tot een totaal verlies besluit, zal hij dit bevestigen aan de eigenaar, de makelaar en aan zijn opdrachtgever en aangeven of het een economisch of een technisch totaal verlies is. Hij zal ook vermelden dat de niet-originele accessoires (bijv. radio, gps, …) mogen worden overgebouwd. Als de “expertiseconventie” van toepassing is en het verschil van de waarde voor ongeval met de wrakwaarde hoger ligt dan de RDR-grens ( 8500 euro exclusief btw ) , brengt de expert de BA-verzekeraar hiervan op de hoogte, zodat de tegenmaatschappij kan beslissen of er een controle-expert wordt aangesteld. De expert vraagt offertes aan voor het wrak.

Verkoop van het wrak

Allereerst is het belangrijk te weten of de verkoop moet gebeuren door de verzekeringsmaatschappij of door de eigenaar zelf. Daarvoor moeten de polisvoorwaarden nagelezen worden.

Wrakafstand 
In geval van omnium “in aangenomen waarde” zal de verzekeraar de verzekerde waarde vergoeden, zonder aftrek van de wrakwaarde. Dit impliceert dat het wrak door de verzekeraar zal worden verkocht (via de expert). Je moet je verder om niets bekommeren. Als je het wrak wenst te houden, moet dit expliciet, en zo snel mogelijk worden meegedeeld aan de expert. Als de omniumpolis geen aangenomen waarde voorziet, ontvang je van de expert een wrakafstand. Na ondertekening zal de verkoop van het wrak door de expert afgehandeld worden en komt de opbrengst aan de verzekeraar toe. Je wordt volledig door de verzekeraar vergoed. Sommige BA-verzekeraars voorzien deze manier van werken ook in RDR. In deze omstandigheden moet je alle boorddocumenten (origineel inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, waarborgcertificaat, onderhoudsboekje, …) en de reservesleutel(s) en eventuele alarmcodes aan de expert overhandigen. De niet-originele toebehoren, de officiële nummerplaat en privéspullen mogen uit het voertuig verwijderd worden. Dat gebeurt best zo snel mogelijk en in overleg met de expert, om discussies achteraf te vermijden.

De eigenaar moet het wrak zelf verkopen
Je kan beslissen om de wrakafstand niet te tekenen. Je beslist dan zelf of je het wrak al dan niet verkoopt. Je moet er dan rekening mee houden dat de omniumverzekeraar niet de volledige waarde voor ongeval betaalt, maar de waarde voor ongeval minus de wrakwaarde. Als er geen omniumverzekeraar of wrakafstand is, moet je altijd zelf instaan voor de verkoop van het wrak. De expert vraagt wel offertes. Daarvoor heeft hij een correct ingevulde btw-verklaring van de eigenaar van het voertuig nodig. Na het verlopen van de aanvraag voor offertes zal de expert je meedelen wat het hoogste bod is, wie de hoogste bieder is en hoelang het bod geldt. Je kan dan telefonisch contact opnemen met de opkoper om praktische afspraken te maken. Om discussies te vermijden, raden wij aan om de bereidheid tot verkoop van het wrak aangetekend te bevestigen aan de opkoper. Voor de betaling is een gecertifieerde cheque verkiesbaar ; hierover worden best duidelijke afspraken gemaakt. Het is zeer belangrijk rekening te houden met de geldigheidsduur van het bod. Wanneer je het bod laat verlopen, dreigt financieel verlies. De aanvaarding van het bod doet in principe ook de eigendomsoverdracht ontstaan, waardoor het verder standgeld ten laste van de opkoper en dus de nieuwe eigenaar is.

Wat bij discussie over de bedragen op het expertiseverslag?

Ben je het niet eens met de door de expert bepaalde waarde voor ongeval , moet er zo snel mogelijk een tegenexpert aangesteld worden. Het is van belang dat de tegenexpert het voertuig kan onderzoeken voor het vervallen van de geldigheidsdatum van de offerte of de verkoop aan de opkoper. Er wordt zo vermeden dat er een minderwaarde wordt toegepast of de opkoper het wrak niet meer wil kopen. Als de tegenexpertise niet meer tijdig kan georganiseerd worden, moet er aan de expert gevraagd worden om de algemene staat van het voertuig (opties, kilometers, algemene toestand, toestand van onderhoud,…) vast te leggen. Zo kan het beschadigd voertuig worden verkocht volgens het hoogste bod en kan de discussie over de waarde voor ongeval worden verdergezet, zonder dat de wrakwaarde in het gedrang komt.