Wat als mijn pas nieuw aangekocht huis instort en het huis van de buren beschadigt ?

Vraag

Een eigen huis, het is de ultieme droom van de gemiddelde Belg. Het is ook een grote stap waar fameus wat geld mee gemoeid is. Je koopt niet alleen een droomhuis maar ook een aantal risico’s. En die risico’s loop je sneller dan je denkt.

Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat “een koop tot stand komt van zodra de partijen overeenkomen”.

Wat als een dakpan van jouw nieuwe huis wegwaait op een voertuig op straat? Wat als jouw nieuwe huis instort en het huis van de buren beschadigt?

Antwoord

Ten opzichte van anderen is de eigendomsoverdracht pas een feit na het verlijden van de authentieke akte door de notaris. Als een andere schade ondervindt , kijkt men naar de omstandigheden.

Is er bijvoorbeeld schade door instorting als gevolg van een gebrek of een gebrek aan onderhoud, dan is de juridische eigenaar aansprakelijk. Dit is dus de verkoper tot het verlijden van de akte. En nadien de koper.

Bij andere schade (bijvoorbeeld waterschade bij de buren, schade door een weggewaaide dakpan) is de bewaarder van het gebouw aansprakelijk. Dit is de persoon die werkelijk van de woning kan genieten. Als de sleutels al zijn overgedragen, komt men bij jou aankloppen.

De aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van een huis is klassiek verzekerd in een brandpolis.

Het is belangrijk zo snel mogelijk een geldige aparte brandpolis af te sluiten voor het nieuwe huis. Niet wachten tot het verlijden van de authentieke akte, maar best vanaf het moment dat de koop is gesloten. Dit kan eventueel ‘voor rekening van wie het behoort’, als het niet duidelijk is wie tot wanneer welk risico draagt.

Een rechtsbijstandverzekering “bijstand na brand” staat best ook op het lijstje van te nemen verzekeringen. Een dergelijke polis bij een gespecialiseerde verzekeraar is aan te raden. In inclusiewaarborgen bij niet gespecialiseerde verzekeraars is er dikwijls pas waarborg vanaf er effectief is verhuisd.