Wat als mijn auto beschadigd werd in een storm ?

Vraag

Hagelbollen beschadigden mijn auto. Ik heb waterschade na een overvloedige regen. Wie zal dat betalen ? 

Antwoord

Als je een volledige of kleine omniumverzekering hebt onderschreven, kan je in principe op twee oren slapen. De verzekeraar zal de voertuigschade betalen. In de meeste, zo niet alle polissen is er geen sprake van een vrijstelling. De ratio legis, met name het aanzetten tot voorzichtigheid van de chauffeur, ontbreekt immers voor schade door een natuurramp. Ook voorzichtige chauffeurs moeten de gevolgen van een storm ondergaan ….

Als je niet op een eigen verzekeraar kan terugvallen, zal je mogelijk vergoed worden door de Nationale Kas voor Rampenschade. Dat kan alleen als de storm als een uitzonderlijk fenomeen wordt aanzien en erkend als ramp. Een volledige vergoeding zit er sowieso dan niet in. Het Rampenfonds is dus geenszins een alternatief
voor een omniumverzekering.

Als de storm als ramp wordt erkend, kan je een aanvraag tot vergoeding indienen. Je hebt daarvoor tijd tot het einde van de 3de maand na de publicatie in het Staatsblad. 
Je moet rekening houden met een vrijstelling van € 250. 
Er wordt maximaal slechts één auto per gezin vergoed. Vandaar dat je bij de aanvraag altijd een attest van de gezinssamenstelling moet voegen. Dit attest kan je bij de gemeente opvragen. 
De aanvraag wordt in dubbel gericht aan de gouverneur van de provincie waar de schade is overkomen. Voor voertuigen wordt het algemeen typeformulier ‘natuurlijke personen’ gebruikt, samen met het bijzonder formulier B ‘roerende goederen’. Je kan deze formulieren downloaden via de website van het Rampenfonds
Er is een vergoeding voor automobielen, motorfietsen en bromfietsen. Het is ons niet duidelijk of dit betekent dat lichte vrachtwagens of minibussen uit de boot vallen. Wij raden de eigenaars van deze voertuigen aan om een aanvraag in te dienen.

Vergoedingen worden uitgekeerd volgens een tabel, gebaseerd op het aantal eenheden per huishouden en de fiscale PK van het beschadigde voertuig.
PK betekent in deze tabel fiscale PK. Alle bedragen zijn inclusief btw.
Hoe groter het gezin, hoe groter de fiscale PK van het voertuig mag zijn. Maar de lat ligt bijzonder laag.
Enkele voorbeelden :

  • een echtpaar zonder kinderen met een Volkswagen Golf (fiscale PK 9), krijgt geen vergoeding
  • een alleenstaande met een Volkswagen Polo (fiscale PK 8) wordt vergoed 
  • maar als deze alleenstaande met een BMW van de 3-reeks (fiscale PK 9) rijdt, dan wordt zij/hij niet vergoed
  • om vergoeding te krijgen voor een voertuig met 12 fiscale PK moet het gaan om een gezin met 5 personen