Wat als ik schade heb door wateroverlast ?

Vraag

Wateroverlast valt sinds maart 2007 onder de brandverzekering en je bent dus automatisch verzekerd. Je moet dus altijd eerst je brandverzekeraar contacteren. 
Wat doe je best?

Antwoord

Wij adviseren om foto’s te nemen en deze met de aangifte mee te sturen aan de brandverzekeraar. Het is best ook facturen mee te sturen van de toestellen of de meubelen die stuk zijn.  De brandverzekeraar zal zo snel als mogelijk een expert sturen die de schade zal opmeten. Omdat op het moment van een overstroming veel mensen tegelijkertijd getroffen zijn, kan het wel een tijdje duren voor alle schade is opgemeten. Meestal worden een paar honderd onafhankelijke controleurs ingeschakeld om naast de experten van de maatschappijen vaststellingen te gaan doen. Het zal mogelijk drie of vier dagen duren voor de expert langskomt. 
Nadat de expert is langsgekomen, hebben de verzekeringsmaatschappijen dertig dagen om de schade uit te betalen. 

Assuralia heeft een checklist uitgewerkt voor iedereen die het slachtoffer is van een overstroming. De lijst is een leidraad voor mensen die een verzekeringsdossier willen indienen. 

Het Rampenfonds komt tussen voor mensen die leven van een uitkering (leefloners), landbouwers en grote bedrijven die niet onder de normale wetgeving vallen. Als je geen brandverzekering hebt, ook al kan je dat in principe betalen, kan je geen beroep doen op het rampenfonds. 

Voornaamste elementen voor het indienen van een aanvraag tot tussenkomst van het Rampenfonds zijn : 

  • Als schadelijder (dus als eigenaar van de getroffen goederen) moet je altijd een algemeen formulier en een bijzonder formulier in tweevoud en aangetekend verzenden naar de Provinciegouverneur – diensten rampenschade (adressen in het vademecum op de site van het Rampenfonds). De formulieren kan je downloaden op de site van het Rampenfonds
  • De aanvraag kan je pas doorsturen na de publicatie van de erkenning tot ramp in het Staatsblad.  Te vroeg ingediende aanvragen zijn ongeldig. Uiterste datum voor indiening van aanvraag is de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad.
  • Bij de aanvraag moet de schade volledig vermeld worden. Er is geen tussenkomst voor zaken die niet in de aanvraag vermeld zijn. Er moeten een aantal documenten verplicht meegestuurd worden met de aanvraag.