Wat als ik met een opgefokte bromfiets rijd ?

Vraag

Een bromfiets is ‘opgefokt’ wanneer hij naar bouw en motorvermogen harder kan dan de toegelaten maximumsnelheid. Op dat moment spreken we juridisch niet langer van een bromfiets, maar van een motorfiets. Voor een bromfiets klasse A is de maximumsnelheid 25 km per uur, voor een klasse B is dat 45 km per uur. 

Antwoord

Maak van je bromfiets geen moto. Het kost geld en mensenlevens. 

Gevaarlijk

Omdat een bromfiets geconstrueerd is volgens het PV van goedkeuring voor een bromfiets is het rijtuig technisch op het vlak van remmen, banden, vering en dergelijke niet aangepast voor hogere snelheden. Vooral bij het rijden op een nat wegdek, en vooral bij het vervoeren van een passagier worden deze problemen nog acuter. 
De meestal jonge bestuurders hebben niet de rijervaring van een motorrijder en komen onder meer daardoor sneller in de problemen. De ernst van de opgelopen letsels is dikwijls het gevolg van de gevoerde snelheid.

Asociaal

Onze wegcode laat toe dat bromfietsers in bepaalde omstandigheden het fietspad gebruiken. Voor de bromfiets klasse A is dit eerder de regel. Voor de bromfiets klasse B is dit vooral in de zones waar de toegelaten snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder. De andere weggebruikers moeten er dan ook op kunnen vertrouwen daar niet geconfronteerd te worden met een ‘moto’. Het rechtmatig vertrouwen van deze medemensen wordt geschaad en hun fysieke integriteit bedreigd.

Duur

De bromfiets kan door het parket tot 30 dagen in beslag genomen worden. De gewraakte onderdelen worden verbeurd verklaard. Stallingskosten, takelkosten en kosten demontage zijn voor de overtreder.

Een opgefokte bromfiets levert ook een waslijst aan inbreuken op (leeftijdsvereiste, rijbewijs, verzekeringsplicht,…) met forse boetes die je zelf moet dragen.

- geen gelijkvormigheidsattest : € 60 tot € 60.000
- geen correcte inschrijving : € 60 tot € 3.000
- sturen zonder de vereiste leeftijd : € 60 tot € 3.000
- sturen moto met AM-of A3-rijbewijs of opgefokte bromfiets klasse A zonder rijbewijs : € 1.200 tot € 12.000
- geen geldige verzekering : € 600 tot € 6.000

Is er ook schade aan derden veroorzaakt, dan zal de BA-verzekeraar systematisch pleiten dat de ware aard van het voertuig opzettelijk werd verzwegen. Als de rechtbank hier op ingaat, is het regres onbegrensd. Als het verhaal wordt uitgevoerd op basis van artikel 25, 3b van de Modelovereenkomst is het wel begrensd. In tegenstelling tot wat er wordt gedacht, moet de verzekeraar dan geen oorzakelijk verband aantonen tussen de inbreuk en het ongeval.

Maar vooral : het morele leed bij een ongeval met lichamelijke letsels en mogelijk dodelijke afloop is met geen geld goed te maken.