Wat als ik het niet eens ben met Euromex?

Vraag

Wat als ik het niet eens ben met Euromex? 

Antwoord

Net als met andere partijen, kan je ook met Euromex een conflict hebben. 
In de discussies over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil gaan wij verder dan andere verzekeraars.
Als je met ons een discussie hebt over het al dan niet gedekt zijn van een probleem en de tussenkomst van de Ombudsman van de Verzekeringen geen oplossing bracht, kan je het geschil voorleggen aan een rechtbank. Als je definitief gelijk krijgt van deze rechtbank, betalen wij de kosten en erelonen van de advocaat terug.
Deze waarborg is altijd verzekerd, welke polis je ook kiest. Je bent dus ook tegen ons verzekerd!

Los van deze waarborg bevatten al onze polissen de zogenaamde objectiviteitsclausule. Dit is wettelijk bepaald.
Als je met ons van mening verschilt over de manier waarop een schadegeval moet afgehandeld  worden, heb je - buiten de mogelijkheid om via de rechtbank een vordering tegen ons in te stellen - het recht om een eigen advocaat om advies te vragen.
Als de advocaat jouw standpunt bevestigt, verlenen wij onze volledige waarborg (inclusief de kosten en erelonen van de raadpleging), onafhankelijk van het resultaat.
Als de advocaat ons standpunt bevestigt, moet je de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging zelf dragen.
Als je tegen het advies van de advocaat in, op eigen kosten, toch een procedure start en in het gelijk wordt gesteld, verlenen wij onze waarborg (inclusief de kosten en erelonen van de raadpleging).