Wat als de bliksem inslaat in mijn pas nieuw aangekocht huis ?

Vraag

Een eigen huis, het is de ultieme droom van de gemiddelde Belg. Het is ook een grote stap waar fameus wat geld mee gemoeid is. Je koopt niet alleen een droomhuis maar ook een aantal risico’s. En die risico’s loop je sneller dan je denkt.

Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat “een koop tot stand komt van zodra de partijen overeenkomen”.

Wat als de bliksem inslaat in jouw nieuwe huis? Wat als tijdens een storm een boom op jouw nieuwe huis valt? Wat als er wordt ingebroken in jouw nieuwe huis? Wat als de waterleiding gebarsten is door de vrieskou? 

Antwoord

Voor deze schade kan mogelijk de tussenkomst van een brand-of woningverzekeraar ingeroepen worden. Bij wie kan je terecht?

De wetgever staat in dat geval aan de kant van de koper want heeft erin voorzien dat de brandverzekering van de verkoper pas eindigt 3 maanden na het verlijden (voorlezen en tekenen) van de authentieke akte bij de notaris. Tot dan kan je dus in principe een beroep doen op de branddekking van de verzekering van de verkoper. Zelfs als de verkoper ondertussen zijn brandpolis zou stopzetten.

Maar wat als de dekking van de verkoper geschorst is omdat de premie niet is betaald? Of bij onderverzekering? Of als de verkoper gewoon geen brandverzekering had voor jouw nieuwe huis?

Dan kan je beroep doen op de brandpolis van jouw oude huis. De meeste brandverzekeraars voorzien in een overgangsmaatregel, beginnend vanaf het moment dat je kan beschikken over de nieuw aangekochte woning. Die overgangsperiode is meestal 2 maanden, al kan het ook meer zijn. In die periode is dan zowel het oude als nieuwe huis (in België) in brand gedekt.

Wel opletten : deze overgangsmaatregel is enkel bruikbaar in volwaardige brandpolissen die dekking voorzien voor gebouwschade en inboedel. Een brandpolis voor een gehuurd appartement met enkel een dekking voor inboedelschade is onvoldoende. En het betekent dat je zelf al een huis met een brandverzekering moet hebben.

Als de schade niet wordt vergoed door de brandverzekeraar, kan je vergoeding eisen van de partij die de schade toebracht of veroorzaakte. De dief die het raam insloeg. De eigenaar van de gebrekkige boom. Of de verkoper die de verwarming had afgezet in de winterperiode waardoor de waterleiding bevroor. Tot je het huis in bezit neemt, mag je van de verkoper verwachten dat hij voor jouw nieuwe huis zorgt als een “bonus pater familias” (een goede huisvader).

Het is belangrijk zo snel mogelijk een geldige aparte brandpolis af te sluiten voor het nieuwe huis. Niet wachten tot het verlijden van de authentieke akte, maar best vanaf het moment dat de koop is gesloten. Dit kan eventueel ‘voor rekening van wie het behoort’, als het niet duidelijk is wie tot wanneer welk risico draagt.

Een rechtsbijstandverzekering “bijstand na brand” staat best ook op het lijstje van te nemen verzekeringen. Een dergelijke polis bij een gespecialiseerde verzekeraar is aan te raden. In inclusiewaarborgen bij niet gespecialiseerde verzekeraars is er dikwijls pas waarborg vanaf er effectief is verhuisd.