Wat als de batterij van mijn elektrische fiets een brand veroorzaakt?

Vraag

Regelmatig duiken in de pers verhalen op van woningbranden veroorzaakt door de batterij van een elektrische fiets. Zo’n brand kan ook overslaan naar andere gebouwen of naar gemene of  privatieve delen in een mede-eigendom. Welke verzekeringen kunnen dan een oplossing bieden? 

Antwoord

Er is tot op vandaag geen eenduidige oorzaak voor het fenomeen waarbij de accu van een elektrische fiets vuur vat. Wel is er het advies om de accu niet op te laden bij afwezigheid of ‘s nachts. 

Voor de schade aan de eigen woning zal de brandverzekering een oplossing zijn.

Of ook de schade aan de elektrische fiets  als deel van de inboedel zal vergoed worden, hangt af van de voorwaarden. Soms is de schade aan een motorrijtuig uitgesloten, en de definitie van een ‘motorrijtuig’ in de brandpolis zal niet steeds refereren naar de definitie in de WAM. 

Voor de stoffelijke schade aan derden, dan kan de BA-gezinsverzekering en de waarborg BA-gebouw een oplossing bieden. 

De BA-gezinsverzekeraar kan de stoffelijke schade die veroorzaakt wordt door brand die ontstaat in een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is uitsluiten. Is een dergelijke uitsluiting er niet, kan de verzekeraar wettelijk zijn tussenkomst voor stoffelijke schade aan derden beperken tot 1.317.633,64 euro (index april 2019).  De meeste verzekeraars voorzien echter hogere bedragen. 

Voor de waarborg BA in een brandpolis eenvoudige risico’s is het minimum verzekerd bedrag voor stoffelijke schade aan derden 1.317.644,88 euro (index april 2019).
Het KB 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft, laat volgens ons op zich geen uitsluiting toe voor een aansprakelijkheid door brand, die initieel is ontstaan door een motorrijtuig dat zich in het gebouw bevindt. Maar als een motorrijtuig, waarbij dus niet noodzakelijk wordt gerefereerd naar de WAM, niet tot de inboedel behoort, is het niet altijd duidelijk of de waarborg BA-gebouw zondermeer verworven is. Wij raden de makelaar aan om hiervoor de brandverzekeraar  te consulteren.