Wat als de arbeidsongevallenverzekeraar weigert tussen te komen?

Vraag

Arbeidsongevallenverzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallen te erkennen. 
De voorbije tien jaar is het aantal weigeringen verdubbeld en in vergelijking met 1985 zelfs meer dan vervijfvoudigd. In 2016 weigerden de verzekeraars 18.488 arbeidsongevallen te erkennen. Dat is één dossier op de tien. 

Antwoord

Arbeidsongevallenverzekeraars wijzen af omdat er geen bewijs is van de feiten, geen bewijs is van het letsel of de plotse gebeurtenis. Men weigert bijvoorbeeld tussenkomst omdat je te vroeg of te laat het werk had verlaten. Ongevallen van interims worden dikwijls afgewezen. En ook ongevallen tijdens schoonmaakactiviteiten, bij kantoorwerk en commerciële werkzaamheden, ongevallen door tillen, dragen of een verkeerde beweging, leiden in veel gevallen tot een afwijzing door de  arbeidsongevallenverzekeraar.
Je kan beroep aantekenen tegen een weigering bij Fedris. Dan is er 42 % kans dat de arbeidsongevallenverzekeraar zijn standpunt wijzigt en toch overgaat tot vergoeding. 
De kans dat je in discussie raakt met een arbeidsongevallenverzekeraar, is dus flink groter geworden.
Ook al kan Fedris de arbeidsongevallenverzekeraar soms tot betere inzichten brengen, je kan best een extra steuntje gebruiken van je rechtsbijstandsverzekeraar.