Wanneer is een koop gesloten ?

Vraag

Een eigen huis, het is de ultieme droom van de gemiddelde Belg. Het is ook een grote stap waar fameus wat geld mee gemoeid is. Je koopt niet alleen een droomhuis maar ook een aantal risico’s. En die risico’s loop je sneller dan je denkt. 

Antwoord

Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een koop tot stand komt van zodra de partijen het eens zijn over de prijs en de inhoud van de koop. 

De koop is dus gesloten van zodra een verkoper akkoord is om een huis aan jou over te dragen aan een prijs waarover jullie het beiden eens zijn. Vanaf dat moment kan geen van beide partijen nog op de beslissing terugkomen. Zelfs niet als er nog geen voorschot is betaald. Alleen als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken, kan er van dit algemeen principe afgeweken worden.

Het kopen van een huis wordt meestal geformaliseerd met een zgn. onderhandse verkoopovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ook compromis genoemd. Het is het bewijs voor de partijen dat er een contract is gesloten. Het zal als basis dienen voor de latere authentieke akte (opgesteld door jouw notaris).

Je kan genieten, maar je draagt ook het risico!

De koop is gesloten. Het huis is nu van jou. De eigendomsoverdracht is onmiddellijk.
Ook de “vruchten” (zoals bijvoorbeeld de huuropbrengsten) komen jou onmiddellijk toe.
Je hebt onmiddellijk het genotrecht.
Maar tegelijkertijd – en dat is niet meer dan normaal – gaat ook het risico over.
Ook van deze algemene principes kan alleen worden afgeweken als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken.