Moet ik twee keer betalen?

Vraag

Je hebt net een aannemer werken laten uitvoeren aan je woning.  De factuur die de vergoeding voor deze werken vertegenwoordigt, ontvang je per post.  Je controleert de bedragen met de ondertekende offerte, kijkt alles nog eens na om vervolgens de betaling uit te voeren.

Enkele weken later open je verbaasd een aanmaningsbrief van de aannemer die om zijn geld vraagt.  Je bewijst echter de betaling en legt de factuur van de aannemer voor: je hebt immers betaald op het aangeduide rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Nader onderzoek leert dat het rekeningnummer op de factuur die jij als klant ontving, niet correct was.  De factuur werd namelijk onderschept en perfect nagemaakt, waarna die terug aan de klant werd verstuurd.  Alles klopt dus, behalve het rekeningnummer.

Jij hebt betaald, en de aannemer vraagt om betaling.  Wat nu ?

Antwoord

Je wil geen tweede keer betalen.  Je hebt immers gedaan wat gevraagd werd.  De aannemer werd echter niet betaald en vraagt om betaling.  Tenzij je aannemer eerder een weldoener is en de situatie begrijpt, word je geconfronteerd met een aannemer die vergoed wil worden en dreig je twee keer te moeten betalen, terwijl je braaf hebt gedaan wat de aannemer vroeg.

De aannemer keert zich dus tegen jou als klant.  Jij keert je tegen de derde (fraudeur) door klacht neer te leggen.  Moet je de aannemer tweemaal betalen?  Jij bent immers een onschuldig slachtoffer.  Moet de aannemer zich niet tegen de derde keren aangezien het zijn factuur is die onderschept werd?

Helaas…

De goede trouw van de klant, die stortte, zal niet betwist worden, maar is juridisch niet relevant.  Art. 1239 B.W. bepaalt immers: “De betaling moet gedaan worden aan de schuldeiser of aan iemand die volmacht van hem heeft, of die door de rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen.  De betaling gedaan aan iemand die geen macht heeft om voor de schuldeiser te ontvangen, is geldig, indien de schuldeiser de betaling bekrachtigt of indien hij er voordeel uit getrokken heeft.” 

Met andere woorden : je bent niet bevrijd van de schuldvordering.  De schuldeiser heeft de betaling niet bekrachtigd noch er voordeel uit getrokken. 

Het is je ook niet volstrekt onmogelijk om de verbintenis na te komen.  Er is geen sprake van overmacht.  Je zal dus, helaas, tweemaal moeten betalen.

Ons advies  

Om deze situatie te vermijden, neem je best telefonisch contact op met de aannemer als je een factuur per post ontvangt. Je kan de juistheid van het rekeningnummer en de bedragen samen controleren.  Verder kan je de aannemer vragen om de factuur ook per e-mail te versturen zodat je een tweede zekerheid inbouwt.  Op die manier kan je vermijden dat je een factuur tweemaal moet betalen.