Moet ik mijn elektrische fiets inschrijven ?

Vraag

 Wanneer moet je een elektrische fiets inschrijven? 

Antwoord

Verplichting tot inschrijving

De verplichting tot inschrijving voor de snellere elektrische fietsen (de zgn. Speed pedelec) bestaat al sinds 2014. Er was echter een gedoogbeleid, omdat de DIV administratief niet klaar was en omdat er geen kenteken met een geschikt formaat voorhanden was. Op 9 september 2016 is nu het ontbrekend Ministerieel besluit gepubliceerd.

Voor de Speed pedelec, maar ook voor de andere bromfietsen ligt nu een nieuw kenteken klaar. De kentekenplaat is 10 cm breed en 12 cm hoog en begint altijd met de letter ‘S’, gevolgd door een dubbele reeks van 3 symbolen. Voor de Speed pedelec start de eerste reeks symbolen altijd met de letter ‘P’.

In principe is er een inschrijvingsplicht voor ieder twee-, drie- en vierwielig voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen van de Europese Verordening Nr. 168/2013 (voertuigen van de categorie L).

Het KB van 20 juli 2001 voorziet sinds 11 december 2015 in een vrijstelling voor “gemotoriseerde rijwielen”, maar deze worden niet gedefinieerd. Je moet daarvoor de bijlagen van de Europese verordening nalezen. Daar wordt deze categorie voertuigen omschreven als: “fietsen met trappers, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning, en waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid van 25 km/u of minder, en waarbij de hulpmotor een nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) of netto maximumvermogen (verbrandingsmotor) heeft van maximaal 1.000 watt”.

Is elke fiets met elektrische trapondersteuning die niet beantwoordt aan deze definitie dan een Speed pedelec?

Tot voor kort ontbrak een wettelijke definitie voor de Speed pedelec. Dit wijzigt op 1 oktober 2016 omdat de wetgever de wegcode aanpast. Naast de bromfietsen klasse A en klasse B zijn er ook specifieke regels voor de zgn. Speed pedelec. En dus ook een definitie voor dit nieuwe type voertuig: “elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km/u, met een netto-maximumvermogen (verbrandingsmotor, maximale cilinderinhoud 50 cm³) of nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) van ten hoogste 4.000 watt”.

De wegcode bevat een batterij nieuwe regels voor de Speed pedelec. Wij gaan hier verder niet op in, maar beperken ons tot de inschrijvings- en verzekeringsplicht. We geven nog wel mee dat je voor het besturen van een Speed pedelec 16 jaar oud moet zijn en moet beschikken over een rijbewijs van minstens de categorie AM.

De bedoeling is dat bij de verkoop van een elektrische fiets een nieuw en specifiek inschrijvingsformulier wordt meegegeven. Je vindt het bij de downloads op deze pagina. 
Voor het bijkomend vak x15 weet je welke elektrische fiets in België een Speed pedelec is.
Let op: deze benaming zal niet op het meegeleverde gelijkvormigheidsattest staan. Hooguit staat daarop de categorie L1e-A of L1e-B.
Focus bij de categorie L1e-B op de maximale wattage (meer dan 1.000 en maximaal 4.000 watt). Ga na of er trapondersteuning is en of die werkzaam is tot maximaal 45 km/u. Alleen in dit geval moet je ‘ja’ aankruisen.