Lage-Emissiezone: mag ik binnenrijden?

Vraag

Een lage-emissiezone of LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen op basis van de uitstoot van fijn stof van een voertuig, voorwaarden tot binnenrijden van dat gebied worden bepaald.  De bedoeling van een LEZ is om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren. Hierdoor daalt het risico op aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten.

In het buitenland zijn er al verschillende LEZs zoals in Londen en in verschillende steden in Nederland, Duitsland, Italië en Zweden. 
Vanaf 1 februari 2017 zal Antwerpen als eerste Belgische stad een lage-emissiezone (LEZ) invoeren. Brussel volgt in 2018 en Gent in 2020. 

Antwoord

Het decreet van 27 november 2015, gepubliceerd in het Staatsblad op 18 december 2015, geeft aan Vlaamse steden en gemeenten de bevoegdheid om een LEZ in te voeren op de gemeente- en gewestwegen (met uitzondering van de autosnelwegen). In het decreet wordt een LEZ als volgt gedefinieerd: “een zone waarin voor de leefbaarheid, in het bijzonder ter beperking van milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieu-hinder”.

In de praktijk zullen twee nieuwe verkeersborden F117 en F118 het begin en einde van een LEZ aanduiden. 

Via nummerplaatherkenning wordt  gecontroleerd of wagens die een LEZ binnenrijden voldoen aan de voorwaarden van die LEZ. Voertuigen die buiten de normen vallen, zullen beboet worden. Die boete kan variëren van 90 EUR tot 360 EUR.  Het is mogelijk om door op voorhand te betalen toch binnen te mogen in de LEZ.  

Elke stad of gemeente kan zelf beslissen waar ze een LEZ invoert, volgens welke voorwaarden en vanaf wanneer.

Hoe zal het in Antwerpen gaan?

De Antwerpse LEZ laat voertuigen toe op basis van de Euronorm. De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van je voertuig, hoe milieuvriendelijker  je wagen is. De voorwaarden om binnen te rijden in de Antwerpse LEZ zullen strenger zal worden in de toekomst.  Meer informatie kan je vinden op www.slimnaarantwerpen.be.

To be continued

Het is niet ondenkbaar dat meer Belgische steden en gemeenten het voorbeeld van Antwerpen, Brussel en Gent zullen volgen. De automobielfederatie Febiac vreest dat er zo verschillende verkeerssituaties ontstaan, waarbij bepaalde wagens wel of tegen betaling worden toegelaten in de ene LEZ maar niet binnen mogen in een andere.  

Brussel zou (voorlopig) vanaf 2018 starten met een verbod voor voertuigen zonder Euronorm (van voor 1992) en voertuigen met Euronorm 1. Van 2019 zouden dan ook voertuigen met Euronorm 2 worden geweerd. Een verbod voor Euronorm 3 zou volgen in 2020, voor Euronorm 4 in 2022 en uiteindelijk voor Euronorm 5 in 2025.

Over de plannen in Gent in 2020 zijn voorlopig nog geen details bekend.

Koop je een andere wagen? Hou dan rekening met de invoering van deze Lage-emissiezones. 
Controleer zeker de Euronorm van het voertuig en houd rekening met de verschillende impact op diesel en andere brandstoffen.