Is een sleep automatisch verzekerd ?

Vraag

Een sleep is niet automatisch verzekerd door de waarborg van het trekkend voertuig. In de WAM-wet is dat wettelijk voorzien, maar dit gaat enkel op voor schade aan derden. In rechtsbijstand is dat niet zo. Elke verzekeraar definieert daar vrij het verzekerde rijtuig. Een uitbreiding naar de sleep bestaat daar niet, tenzij voor particuliere voertuigen en meestal beperkt tot een MTM van 750 kg of 3500 kg. Een definitie waarbij de waarborg komt te vervallen, zodra er koppeling is met een voertuig van een derde, bestaat evenmin.

Antwoord

Waar men in BA zijn vermogen wil beschermen tegen claims van derden, is het in rechtsbijstand de bedoeling om juridische bijstand m.b.t. het eigen ‘rollend materiaal’ te waarborgen. 
Concreet moet iedere eigenaar zijn eigen rijtuig verzekeren. Dit geldt ook voor aanhangwagens. 
De eigenaar van een aanhangwagen of oplegger is geen verzekerde in de polis rechtsbijstand van het trekkend voertuig, ook niet bij koppeling.
Bij koppeling kan er een probleem zijn als de oplegger schade oploopt door de schuld van een derde. De eigenaar van het gesleepte voertuig is geen verzekerde in de polis van het trekkend voertuig. En de eigenaar van het trekkend voertuig kan niet in eigen naam de schade aan de oplegger vorderen. Hij mist daarvoor het juridisch belang.

Wij raden klanten met enkel trekkers aan om een premie te betalen voor een anonieme oplegger of aanhangwagen van een derde, waardoor alle geschillen met de eigenaars van de gesleepte rijtuigen (onder meer huur en bruikleen) zijn gewaarborgd en ook de geschillen met de verzekeraars van deze gesleepte rijtuigen.