Ik ben schuldeiser in een faillissement: wat moet ik doen?

Vraag

Je hebt een openstaande schuldvordering.  Helaas wordt je schuldenaar in faling verklaard.  In dat geval kan je een aangifte van schuldvordering indienen.  Na vereffening van de failliete boedel is het mogelijk om toch (een deel van) je schuldvordering te recupereren.

Vroeger gebeurde dit door het indienen van een aangifte van schuldvordering op de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit bracht heel wat administratieve rompslomp met zich mee.   

Recentelijk is de wijze waarop de aangifte van schuldvordering moet worden ingediend, gewijzigd. 

Het Centraal Register Solvabiliteit en de applicatie 'REGSOL' werden gecreëerd zodat vanaf 01/04/2017 schuldeisers van een gefailleerde hun vorderingen elektronisch moeten/kunnen indienen.  De aangifte van schuldvordering gebeurt via de website https://www.regsol.be/.  De curator, die instaat voor de vereffening-verdeling verwerkt ze dan aansluitend.

Hieronder lichten we toe welke stappen je kan ondernemen om zo’n aangifte van  schuldvordering in te dienen.

Antwoord

Ben je een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?

In de eerste plaats is er een verschil naargelang de hoedanigheid van de schuldeiser.  Als je een Belgisch rechtspersoon bent, ben je verplicht je schuldvordering online in te dienen (via bovenvermelde website). 

Als je een Belgisch natuurlijk persoon bent, kan je nog kiezen.  Ofwel doe je de aangifte online ofwel dien je de schuldvordering in bij de curator.  Mogelijk zal je zelf door de curator worden gecontacteerd als deze op de hoogte is van de schuldvordering.  In het andere geval kan je de gegevens van de curator vinden via de knop “zoek faillissement” op de website.

Voor buitenlandse rechts- of natuurlijke personen, moet je, wanneer je niet wordt vertegenwoordigd door een bijzonder gemachtigde, contact opnemen met de curator die de gepaste documenten zal bezorgen voor het indienen van de aangifte van schuldvordering.

Wat moet je doen?

De website https://www.regsol.be/ is gebruiksvriendelijk opgesteld. 

Je kan er openstaande faillissementen opzoeken, de identiteit van de curator achterhalen, informatie raadplegen over de toepasselijke wetgeving en een aangifte indienen voor een Belgisch faillissement.

Vooraleer je je schuldvordering kan indienen, moet je je registreren (via de knop ‘schuldvorderingen’ en ‘Toegang als schuldeiser’).

De rest van de formaliteiten wijzen zichzelf uit.  Achtereenvolgens moet je je gegevens én die van je schuldvordering (met je rekeningnummer) invullen en alle overtuigingsstukken die de omvang van je schuldvordering bewijzen, toevoegen (facturen, briefwisseling, overeenkomst, uittreksel betaling,…).  Hierop krijg je een overzicht van je schuldvordering te zien en kan je eventueel gegevens corrigeren en je akkoord geven. Hierna is je schuldvordering definitief ingediend.  Zowel de ingevulde schuldvordering als het betaalbewijs kunnen worden gedownload.

Ook als “bijzondere gemachtigde” kan je een schuldvordering indienen.  Als advocaat, accountant, zaakwaarnemer of andere gemachtigde, kan je schuldvorderingen indienen in opdracht van de schuldeiser via de knop “Toegang als gemachtigde”.

Let wel op : Om veiligheidsredenen wordt de applicatie automatisch afgesloten 30 minuten nadat je bent ingelogd. Je kan de ingevoerde gegevens wel altijd "tijdelijk opslaan" zodat je ze opnieuw terugvindt de volgende keer dat je inlogt.

Wijzigingen aan de aangifte van schuldvordering kunnen online worden uitgevoerd. Ook het faillissementsdossier en de gebeurlijke uitbetalingen kunnen online worden geraadpleegd.

Schuldeisers dienen hun aangifte van schuldvordering zelf in via de website. 

Mocht je toch vragen hebben over de online aangifte van je schuldvordering of bijstand nodig hebben bij het samenstellen van je aangiftedossier, kan je bij de schadebeheerders van Euromex terecht. Je kan ons contacteren via je makelaar.   Ook kan je terecht op het e-mailadres support@regsol.be of op het telefoonnummer 02/588.98.90 dat op de website vermeld staat.