Mijn verplaatsing

We spenderen vele uren onderweg. Met de auto, met de fiets, op de bus, als voetganger, in het vliegtuig, ...
Een ongeluk is snel gebeurd, en kan verregaande gevolgen hebben.

Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed.  Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen. 

De waarborgen zijn "all risk". Dat wil zeggen dat alles gedekt is, tenzij het expliciet wordt uitgesloten.

 • All-risk VERKEER verzekert de eigen voertuigen, het rijden met een voertuig van een derde en het zich op andere manieren verplaatsen in het verkeer (als verkeersdeelnemer). 
 • All-risk AUTO verzekert het gebruik van het eigen voertuig. Er is ook tussenkomst bij het toevallig of exceptioneel rijden met het voertuig van een ander (de zgn. Bob-waarborg). 
 • All-risk MOBILITEIT verzekert het rijden met een voertuig van een derde (bijvoorbeeld bedrijfswagen of deelauto) en de risico's als verkeersdeelnemer.  

Wat is onder meer niet verzekerd:

 • Geschillen met derden aan wie je een voertuig verhuurt
 • Daden van grove schuld door de verzekerde, opgesomd in de Bijzondere voorwaarden
 • Boetes en schikkingen met het parket

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere voorwaarden van de polissen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen? 

 • Door een aanrijding is je voertuig beschadigd. Je bent gekwetst. We contacteren de tegenpartij en vorderen vergoeding.
 • Je krijgt een dagvaarding. Je moet voor de politierechter verschijnen. We stellen je advocaat aan voor je verdediging.  Die advocaat mag je zelf kiezen. 
 • Je wagen wordt slecht hersteld. We contacteren de garagist. 
 • Uw omniumverzekeraar. weigert tussenkomst. Wij gaan de discussie aan met de verzekeraar. 
 • Je bent het slachtoffer van een fietsongeval. Wij vorderen vergoeding. 
 • Je vlucht is afgelast. Wij vorderen compensatie. 

Meer weten? 

 • Neem dan zeker de brochures, het informatiedocument (IPID) en de Bijzondere voorwaarden van elke formule door met je makelaar.