Meningsverschil met de rechtsbijstandverzekeraar

Probleem

Een conflict is een situatie waarin twee of meer personen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Overal waar mensen samen leven, kunnen conflicten ontstaan. Als mensen in een meningsverschil niet samen tot een oplossing kunnen komen, zoeken zij een partij die hen kan helpen. Als je in rechtsbijstand verzekerd bent, kan je via je makelaar aangifte doen.

Maar ook met je rechtsbijstandsverzekeraar kan je een meningsverschil hebben. 

Als het gaat om een meningsverschil over hoe het dossier moet afgehandeld worden, heeft de wetgever voorzien in een zogenaamde objectiviteitsclausule.  Als je het niet eens bent met ons over de kansen op succes of het aanvaarden van een oplossing, kan je het advies inwinnen van een zelf gekozen advocaat.

Het conflict kan ook gaan over het al dan niet gewaarborgd zijn van een conflict. In deze discussies gaat Euromex verder dan andere verzekeraars. De waarborg “U en Euromex” maakt het je mogelijk de kosten nodig om onze tussenkomst te verkrijgen, van ons terug te vorderen.

In het opmaken van onze polisvoorwaarden trachten wij onze waarborgen ruim en duidelijk te omschrijven. Toch kan er een meningsverschil ontstaan als de tekst anders wordt geïnterpreteerd. Als we er samen niet uitkomen en je je niet kan neerleggen bij onze weigering tot tussenkomst, kan je in eerste instantie het advies vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen. Als de tussenkomst van de ombudsdienst ook geen oplossing brengt, kan je het geschil voorleggen aan een rechtbank. Als je gelijk krijgt van deze rechtbank, nemen wij het dossier volledig ten laste. We betalen dan ook de kosten en erelonen van de advocaat terug, die je consulteerde om de zaak voor de rechtbank te brengen.

Komt niet voor ? Mooie theoretische waarborg, maar nooit in de praktijk toegepast ?
Toch wel !

Oplossing

In 2013 doet een klant aangifte op haar polis Privéleven Op maat (met module Consument en Woning). Bij de aankoop van haar woning werd er in de verkoopakte een voorkooprecht op de aanpalende woning opgenomen, maar de woning werd verkocht, zonder haar voorafgaandelijk te contacteren.  Zij wenst schadevergoeding te bekomen van de notaris en de verkopers omdat haar recht werd geschonden.

Wij menen dat het geschil niet gewaarborgd is omdat het gaat om een geschil met een verkoper van een niet-verzekerd onroerend goed. Na argumentatie over en weer, vraagt de makelaar van de klant de bemiddeling van de Ombudsman van de Verzekeringen. Dit leidt niet tot een wijziging van ons standpunt.

Overtuigd van haar gelijk, adviseert de makelaar de klant om ons te dagvaarden.  Zo geschiedt, met positief resultaat voor de klant. De rechter meent dat wij waarborg moeten verlenen. Wij tekenen geen beroep aan tegen het vonnis en passen de waarborg “U en Euromex” toe. Wij betalen de kosten van de advocaat in de procedure tegen ons en in de procedure tegen de tegenpartij(en).

Wij zijn niet te beroerd om toe te geven dat we het fout kunnen hebben. Met de steun van de onafhankelijke makelaar wordt de klant hier volledig in recht gesteld.