Mijn privéleven

brochure Privéleven All-risk

Elke dag komen jij of de personen van je gezin in contact met anderen. Dagelijks moet je je ook  verplaatsen, naar het werk, naar de winkel of naar de sportclub. Elke dag opnieuw sluit je contracten af en maak je afspraken met anderen. Maar wat als het misgaat. Stel je eens voor: 

 • onderweg met de fiets naar de bakker word je aangereden en je bent zwaar gekwetst
 • je nieuwe buren zijn echte feestneuzen en zorgen geregeld voor nachtlawaai waardoor jij niet kan slapen
 • door werken in de straat ontstaat er grote barst in de gevel van je huis
 • die nieuwe televisie die je bestelde bij een internetwinkel blijkt al voor de 3de keer defect te zijn en de winkel weigert om je een nieuw toestel te leveren
 • je hebt met je fiets een verkeerssituatie fout ingeschat en hebt een zwaar ongeval veroorzaakt en wordt strafrechtelijk vervolgd

Euromex staat je bij en verleent je rechtsbijstand dankzij onze formules rechtsbijstand Privéleven.  Als rechtsbijstandsverzekeraar hebben wij maar één opdracht en dat is jouw rechten verdedigen.      

Wij zorgen ervoor dat je conflict zo snel mogelijk en als mogelijk minnelijk wordt geregeld. Als nodig gaan we naar de rechtbank. Zo kan jij gerust genieten, van je gezin, je familie, je vrienden en je vrije tijd. Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk vergoed wordt. Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter of een tuchtcommissie van een officiële Belgische sportbond moet verschijnen. In talloze andere situaties kan je op Euromex rekenen.   

Onze 4 formules Privéleven verzekeren altijd: 

 • je privéleven
 • je mobiliteit
 • je gezinswoning en 2de verblijf

Eén eigen motorrijtuig (dat is een voertuig waarvoor je verplicht je aansprakelijkheid moet verzekeren) is standaard mee verzekerd in je mobiliteit. Heb je geen eigen auto, bromfiets, … dan geniet je van een korting. Alle andere “gewone” voertuigen zijn automatisch verzekerd. Zo geniet je van een 360° bescherming van je privéleven.

Wat is onder meer niet verzekerd:

 • Geschillen met derden aan wie je een voertuig verhuurt
 • Daden van grove schuld door de verzekerde, opgesomd in de Bijzondere voorwaarden
 • Boetes en schikkingen met het parket

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere voorwaarden van de polissen. 
Ontdek in het vinkenschema een overzicht van de verzekerde en niet-verzekerde waarborgen voor elk van de producten.

Welke bescherming rechtsbijstand privéleven past bij jou? 
Kies samen met je makelaar de bescherming die bij je past. 

 • Privéleven:  “Biedt je een geoptimaliseerde bescherming rechtsbijstand” 
  Een selectie van onmisbare waarborgen voor iedereen. 
 • Privéleven Contracten“Biedt je een geoptimaliseerde bescherming rechtsbijstand aangevuld met een bescherming bij contractuele geschillen”
  Dankzij onze formule Privéleven Contracten geniet je een bescherming zonder verrassingen.
 • Privéleven Extra: “Biedt je een zeer uitgebreide bescherming rechtsbijstand, beter dan de al ruime vereisten voorzien in de wet en komt hierdoor in aanmerking voor een fiscaal voordeel” 
  Neem zeker een kijkje bij ‘Mijn fiscaal voordeel’  
 • Privéleven All-risk: “Biedt je onze meest uitgebreide bescherming en komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel”
  Alle risico’s: alles is verzekerd wat niet expliciet wordt uitgesloten.

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen wij je helpen?

 • Je wordt gebeten door een loslopende hond. Wij contacteren de eigenaar van de hond en eisen vergoeding voor de kwetsuren. 
 • De tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid en komt niet met vergoeding over de brug. Het Openbaar ministerie gaat over tot dagvaarding. Wij stellen je advocaat aan om je burgerlijke partij te stellen. 
 • Tijdens een operatie in het ziekenhuis laat de chirurg een schaar achter in je buikholte. Wij contacteren de chirurg of het ziekenhuis. 
 • Je hospitalisatieverzekeraar of ziekenfonds weigert kosten terug te betalen. Wij discussiëren met de verzekeraar of het ziekenfonds.  
 • Dakpannen van je woning vallen door een storm naar beneden en raken een voorbijganger. Je wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Wij stellen je advocaat aan om je strafrechtelijk te verdedigen. 
 • Tijdens een amateurvoetbalwedstrijd loopt je emmer over en je blesseert onvrijwillig een tegenspeler. Je moet voor de tuchtcommissie verschijnen. Wij zorgen voor bijstand. 
 • Je foto wordt zonder toestemming gebruikt in publiciteit. Wij contacteren de tegenpartij. 
 • De overheid betaalt een beloofde premie niet uit. Wij discussiëren met de administratieve overheid. 

Meer weten? 

 • Neem dan zeker de brochures, het informatiedocument (IPID) en de Bijzondere voorwaarden van elke formule door met je makelaar.