Mijn inkomen

Wat doe je als je gewond raakt op of door je werk? Als je een ongeval hebt op weg van of naar het werk? 
Kwetsuren moeten vergoed worden. Het becijferen van schade en de discussie over aansprakelijkheid is geen klus voor amateurs. 

Bijna dagelijks koop (of huur) je producten, apparaten en andere goederen. Je bent ook betrokken in onnoemelijk veel contractuele relaties : met je werkgever, je reisagent, je bankdirecteur, je telecombedrijf, je waterleverancier, je tuinman, ... 

Je hebt niet graag dat men in je portemonnee zit. Geld maakt niet gelukkig, zegt het spreekwoord, maar je wil toch hebben waar je recht op hebt. Een meningsverschil over het inkomen waar je recht op hebt kan zware gevolgen hebben. 

Elke polis "Privéleven" bevat altijd de waarborgen Verkeer en VervoerGezin en Gezondheid, Werk en Inkomen en Bezit en Vermogen
Daarnaast kan je een extra module "Inkomen" en/of "Consument" nemen, die bovenop de basisrisico's bijkomende waarborgen voorziet om je inkomen te beschermen of jezelf als consument nog beter te verdedigen. 

In tegenstelling tot beperkte formules rechtsbijstand binnen de familiale verzekering waarborgt onze polis Privéleven particuliere klanten ook tijdens de uitoefening van hun beroep.  Als er iets gebeurt op het werk is er dikwijls tussenkomst van een arbeidsongevallenverzekeraar, maar deze komt niet in alle omstandigheden tussen en vergoedt niet alle schade. Bij kwetsuren vergoedt een arbeidsongevallenverzekeraar bijvoorbeeld geen morele schade of esthetische schade. Het geeft dus een veilig gevoel dat de polis Privéleven ook in deze situaties uitkomst kan bieden. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen?

 • Een klant aan het loket is ontevreden en koelt zijn woede op je uit. Je wordt gewond. Wij becijferen je schade en onderhandelen met de tegenpartij om een volledige schadevergoeding te krijgen. 
 • Men beticht je als ambtenaar van een beroepsfout. Je moet voor een tuchtraad verschijnen. Wij zorgen voor adequate verdediging. 
 • Je rijdt van het werk naar huis en raakt betrokken in een verkeersongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever weigert je te vergoeden omdat ze vinden dat je niet de kortste weg naar huis nam. Wij discussiëren met de arbeidsongevallenverzekeraar. 

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een bijkomende module INKOMEN

 • Je pensioen werd verkeerd berekend. De RVA schorst je uitkering. Een aangevraagde uitkering of tegemoetkoming, wordt ten onrechte geweigerd. Wij onderhandelen met de tegenpartij. 
 • Je wordt onterecht ontslagen. Wij discussiëren met uw werkgever.

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een bijkomende module CONSUMENT

 • Je vakantiehotel is overboekt. De reisorganisator stelt je een minderwaardig alternatief voor. Wij discussiëren met de tegenpartij en eisen toepassing van de van toepassingen zijnde wetten en reglementen.  
 • Je nieuwe flatscreen is direct stuk. Men weigert ze onder garantie te herstellen. Wij onderhandelen met de tegenpartij. 
 • Je verzekeraar gewaarborgd inkomen schat je invaliditeit veel te laag in. Wij zorgen voor een correcte becijfering en discussiëren met de verzekeraar.  

Je kan de polis ook nog uitbreiden met

 • de module WONING 
 • de module EXTRA
  In deze extra module (die je enkel kan nemen in combinatie met alle andere modules) verzeker je je onder andere voor conflicten over vermogensbeheer (aandelen en obligaties), over schenkingen en erfenissen, met de levensverzekeraar en is er bijstand bij fiscale conflicten.