Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

Probleem

De buurman van onze verzekerde start met een totale verbouwing van zijn appartementsgebouw. 
Onze verzekerde vreest dat de werken schade kunnen toebrengen aan zijn woning en vraagt ons een expert opdracht te geven een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te organiseren en een verslag op te maken waarin de actuele toestand van zijn huis wordt beschreven.

Oplossing

Onze polis bevat een waarborg "voorafgaandelijke plaatsbeschrijving". Daarin betalen wij "de kosten van een plaatsbeschrijving, voorafgaand aan privé- of openbare werken in de nabijheid van het verzekerde patrimonium, uitgevoerd door een derde waarmee geen contractuele band bestaat." De waarborg voorziet een tussenkomst van maximaal 500 euro (btw inclusief). 

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving is een geldig juridisch document dat gebruikt kan worden in rechtszaken om aan te tonen dat er schade werd veroorzaakt door verbouwingswerken aan het aanpalende gebouw. Deze plaatsbeschrijving heeft tot doel een nauwkeurige en volledige weergave te beschrijven van de toestand van het gebouw, voordat de aannemer van het aanpalende gebouw start met de verbouwings- of afbraakwerken.

Een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving heeft als voordeel dat beide partijen de kans moeten krijgen om opmerkingen te geven. Deze plaatsbeschrijving wordt door beide partijen (of hun experten) getekend. Een eenzijdige plaatsbeschrijving kan, maar heeft veel minder (lees : geen) bewijswaarde. 

De verzekerde mag zijn expert zelf kiezen. 

Wij geven de opdracht aan de vrije keuze expert. Deze weigert de opdracht, omdat hij stelt de opdracht niet voor 500 euro te kunnen uitvoeren. De verzekerde kiest een andere expert, die de opdracht wel aanvaardt. 

De expert komt samen met de bouwheer van de buurman en beschrijft gedetailleerd de toestand van de woning van onze verzekerde. 
Na de verbouwingswerken bij de buren kan op basis van deze beschrijving nagekeken worden of de werken tot schade bij onze verzekerde hebben geleid. 

Wij betalen de kosten en erelonen van de expert van de verzekerde (435,60 euro). 

Een plaatsbeschrijving, zorgvuldig en degelijk opgesteld, is een nuttig instrument bij latere discussies.