Mijn huis

Als Belg met een baksteen in je maag geboren, is je huis dikwijls een belangrijk goed, een grote investering ook. 
Ook als huurder loop je risico op conflicten met bijvoorbeeld je huisbaas, je buren of je brandverzekeraar. 

Als je in je comfortzone bedreigd wordt door een juridisch probleem, dan zorgt de rechtsbijstandverzekering er voor dat dit vakkundig en snel wordt aangepakt. Om te vermijden dat je probleem (financieel) nadelig escaleert. 

Elke polis "Privéleven" bevat altijd de waarborgen Verkeer en Vervoer, Gezin en GezondheidWerk en Inkomen en Bezit en Vermogen.  Daarnaast kan je een extra module "Woning" nemen, die bovenop de basisrisico's bijkomende waarborgen voorziet. 

In de polis "Privéleven" en "Privéleven Op maat" is de gezinswoning en het 2de verblijf in België altijd verzekerd in rechtsbijstand.
Wil je enkel je eigendom verzekeren of heb je nog andere eigendommen (huizen, appartementen, winkels of bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polissen "Vastgoed". 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen? 

 • De gemeente vernieuwt het voetpad en berokkent schade aan je oprit. Wij contacteren de gemeente. 
 • Een bezoeker stoot het mooie beeldje dat je van je schoonmoeder kreeg om. Wij contacteren de tegenpartij om de schade terug te vorderen.
 • Je laat een professionele schilder in huis om je living in een nieuw kleurtje te zetten. Door een onhandige beweging met zijn ladder, sneuvelt je Chinese vaas. Wij contacteren de tegenpartij. 
 • Je brandverzekeraar doet een te laag regelingsvoorstel na een waterschade. Wij stellen een tegenexpert aan. 
 • Je buurman plant verbouwingswerken. Je vreest schade te zullen oplopen. Wij stellen een expert aan om een plaatsbeschrijving op te maken. 
 • Je buurman opent een danscafé. Het gebonk van de beats verstoren je nachtrust. Wij contacteren de buurman. 

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een bijkomende module WONING in de polis PRIVELEVEN OP MAAT.

 • Je vertrekt uit een huurhuis en je huisbaas houdt de huurwaarborg in. Je vindt dat je het huis zonder schade hebt verlaten. Wij discussiëren met de huisbaas. 
 • Na een kleine verbouwing verdubbelt de administratie uw kadastraal inkomen. Wij staan je bij om dit aan te vechten. 
 • Je laat een aannemer je dak vernieuwen. Hij zorgt voor onvoldoende afscherming tijdens de werken en na een regenbui blijft u achter met schade. Wij contacteren de aannemer. 
 • De gemene muur is aan herstelling toe. Je buurman weigert zijn deel te betalen. Wij contacteren de buurman. 

Je kan de polis PRIVELEVEN ook uitbreiden met 

 • de module INKOMEN
 • de module CONSUMENT
 • de module EXTRA
  In deze extra module (die je enkel kan nemen in combinatie met alle andere modules) verzeker je je onder andere voor conflicten over stedenbouw, ruimtelijke ordening en onteigening en conflicten met een notaris.