discussie met annulatieverzekering

Probleem

Omdat de vader van de enige reisgezel van onze verzekerde ernstig ziek werd, moet de reis geannuleerd worden. Samen met de reis werd een annulatieverzekering afgesloten.  De annulatieverzekeraar weigert tussenkomst omdat het schadegeval niet onder de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract zou vallen. Onze klant sloot bij ons een polis Privéleven af. Onze klant vraagt ons advies op 19/10/2015. 

Oplossing

Wij bellen met de annulatieverzekeraar om te vragen waarom precies zij niet tussenkomen. Zij zeggen ons dat het om “medische redenen” gaat, maar dat zij om privacy redenen hierover enkel met verzekerde willen communiceren. Zij sturen ons wel de polisvoorwaarden waarop ze zich  steunen.

Aan de makelaar vragen wij een document waarin de klant ons toestemming geeft om kennis te mogen nemen van de “medische redenen”. De klant bezorgt ons dit en de annulatieverzekeraar stuurt ons daarna het ingevuld medisch formulier en hun argumentatie.

Volgens de annulatieverzekeraar zou de ziekte van de betrokkene, m.n. de vader van de reisgezel, al bestaan hebben voor het boeken van de reis. Daarom is betrokkene uitgesloten in de polis en kan de reis niet geannuleerd worden op grond van ziekte van een bloedverwant tot in de tweede graad.

Wij stellen allereerst vast dat onze verzekerde zijn reis geannuleerd heeft omdat zijn enige reisgezel moest annuleren door de ziekte van zijn vader en dat onze verzekerde zelf zich niet beroept op de ziekte van een bloedverwant tot in de tweede graad. Onze verzekerde zelf beroept  zich dus op een andere waarborggrond dan zijn reisgezel.

Verder vinden wij de vraagstelling op het medisch formulier waarop de annulatieverzekeraar zich baseert van bedenkelijk allooi.

Op het medisch formulier wordt namelijk eerst gevraagd: “Was patiënt in het verleden reeds in behandeling voor de aandoening die nu de oorzaak is van de annulering?”
Hier vraagt men dus of betrokkene de ziekte ooit al eens heeft gehad, maar niet of ze nog bestond. Daarop moest de arts van betrokkene  “ja” invullen.

De volgende vraag was:   “Zo ja, was de aandoening gestabiliseerd, en sedert wanneer?”
De arts van betrokkene stelt daar zeer duidelijk: “ja, sinds 01/2015”.

Volgens de annulatieverzekeraar is dit een fout antwoord, want “gestabiliseerd is niet genezen”.  Zij weigeren daarom tussenkomst.

Niet het antwoord maar de vraag is fout. Er is geen mogelijkheid in het medisch formulier om mee te geven dat de betrokkene genezen is geweest.  Dus kon de arts niet anders dan aanduiden dat de aandoening gestabiliseerd was. Want, het alternatief was: “neen, de aandoening is niet gestabiliseerd”, wat helemaal niet het geval was  en ongetwijfeld ook tot een uitsluiting zou geleid hebben.

Wij hebben daarom opgeworpen dat als in het medisch formulier “gestabiliseerd” niet gelijkgesteld wordt met “genezen”,  zowel neen als ja hetzelfde gevolg hebben,  namelijk dat de maatschappij  niet tussenkomt. En dat op die manier de waarborg ongehoord wordt uitgehold.

Op 31/12/2015 meldt de annulatieverzekeraar ons dat ze tussenkomen en de reissom zullen terugbetalen, zowel voor onze verzekerde als voor de reisgezel. 

Goed nieuws! De annulatieverzekeraar gaat toch tussenkomen en de reissom terugstorten. Bedankt voor de opvolging in dit dossier. 't Is op zo'n momenten als deze dat een mens blij is dat hij zijn premie heeft betaald!