Mijn gezin

Het aantal contractuele relaties waarin je je bevindt is niet op twee handen te tellen. Je leeft korter op de anderen. Je mobiliteit is toegenomen. 
Je kan op verschillende manieren bij een ongeval betrokken raken, met materiële schade of letsels tot gevolg. 
Je risico op een conflict is verhoogd : discussies met je geneesheer, je hospitalisatieverzekeraar, je ziekenfonds, de overheid, ...
Behoefte aan juridische bijstand maakt inherent deel uit van het leven in de 21ste eeuw. 

Wij zorgen ervoor dat je conflict zo snel mogelijk en als mogelijk in der minne wordt geregeld. Zo kan je gerust genieten van je gezin, je familie, je vrienden en je vrije tijd. Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter of een tuchtcommissie van een officiële Belgische sportbond moet verschijnen. 

Elke polis "Privéleven" bevat altijd de waarborgen Verkeer en Vervoer, Gezin en Gezondheid, Werk en Inkomen en Bezit en Vermogen

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen?

 • Je wordt gebeten door een loslopende hond. Wij contacteren de eigenaar van de hond en eisen vergoeding voor de kwetsuren. 
 • De tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid en komt niet met vergoeding over de brug. Het Openbaar ministerie gaat over tot dagvaarding. Wij stellen je advocaat aan om je burgerlijke partij te stellen. 
 • Tijdens een operatie in het ziekenhuis laat de chirurg een schaar achter in je buikholte. Wij contacteren de chirurg of het ziekenhuis. 
 • Je hospitalisatieverzekeraar of ziekenfonds weigert kosten terug te betalen. Wij discussiëren met de verzekeraar of het ziekenfonds.  
 • Dakpannen van je woning vallen door een storm naar beneden en raken een voorbijganger. Je wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Wij stellen je advocaat aan om je strafrechtelijk te verdedigen. 
 • Tijdens een amateurvoetbalwedstrijd loopt je emmer over en je blesseert onvrijwillig een tegenspeler. Je moet voor de tuchtcommissie verschijnen. Wij zorgen voor bijstand. 
 • Je foto wordt zonder toestemming gebruikt in publiciteit. Wij contacteren de tegenpartij. 
 • De overheid betaalt een beloofde premie niet uit. Wij discussiëren met de administratieve overheid. 

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een polis PRIVELEVEN OP MAAT. 

 • Je kan een polis PRIVELEVEN uitbreiden tot een PRIVELEVEN OP MAAT door er één of meerdere modules aan toe te voegen.
  • module INKOMEN 
  • module WONING
  • module CONSUMENT
  • module EXTRA 
   In deze extra module (die je enkel kan nemen in combinatie met alle andere modules) verzeker je je onder andere voor conflicten met school en over studietoelagen, over bezoekrecht, over de voogdij van minderjarige kinderen en is er bijstand bij echtscheiding.