Mijn fiscaal voordeel

Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie. Hoe voorzichtig of vredelievend je ook bent, het zijn de anderen die je schade berokkenen of je de duvel aandoen. Een bezoeker beschadigt per ongeluk je nieuwe en dure sofa. De handtas die je bestelde via het internet, blijkt namaak te zijn. Je aannemer voert gebrekkige werken uit aan je huis. De fiscus verwerpt de inbreng van de schuldsaldoverzekering. De gemeente wijzigt plots het subsidiereglement, waardoor je niet langer de beloofde premie krijgt. De liefde is over, je huwelijk is voorbij en je vraagt de echtscheiding aan.

Zo’n juridische conflicten komen steeds vaker voor. De wetgeving wordt steeds complexer. Kunnen rekenen op professionele hulp die je het hele conflict bijstaat, is dan ook onontbeerlijk!

Wij zorgen ervoor dat je conflict zo snel mogelijk en als dat kan in der minne wordt geregeld. Zo kan je gerust genieten van je gezin, je familie, je vrienden en je vrije tijd. Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed. Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen.

Dankzij de wet van 22 april 2019 “betreffende het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering” kan je een polis rechtsbijstand afsluiten, met een belastingvermindering tot € 124 op de betaalde premie!

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen we je helpen? 

  • Je besluit enkele werken rond je huis uit te voeren. Ondanks alle voorzorgen die je nam, springen er tijdens slijpwerken gensters op de ramen van je buren met schade tot gevolg. Je BA-verzekeraar weigert tussenkomst te verlenen voor dit schadegeval, omdat zij stellen dat deze werken kaderen binnen een verbouwing. Euromex neemt je verdediging tegen de eis van je buren op zich.
  • Bij een controle verwerpt de fiscus voor meerdere jaren de inbreng van je schuldsaldoverzekering. Je krijgt een bericht van wijziging en een bijkomend aanslagbiljet. Euromex zorgt voor een bezwaarschrift bij de gewestelijke directeur.
  • Je werkgever wil besparen en je moet je laptop inleveren. Je gaat niet akkoord. Het voornemen van je werkgever is in strijd met de arbeidsovereenkomstenwet. Euromex confronteert je werkgever met de wet en de boetes die het Sociaal Strafwetboek voorziet.
  • Via internet bestel je een horloge van een bekend merk. De douane neemt de goederen echter in beslag omdat het om namaak gaat van een beschermd merk. Je moet bovendien een boete betalen. De verkoper weigert om je de koopsom en de opgelopen boete terug te betalen. Euromex gaat de discussie met de verkoper aan.
  • Je wenst een testament aan te vechten. Door een belangrijke schenking dreigt je wettelijk beschermd erfdeel niet gerespecteerd te worden. Je hebt ook je twijfels rond de echtheid van het testament. Euromex biedt je bijstand in deze discussie.

“Justitie moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat mensen zich op die manier kunnen beschermen.
Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen.
Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

  • Koen Geens