ongeval met een buitenlandse tegenpartij

Probleem

Een Roemeense onderaannemer rijdt op 21 november 2014 met de oplegger van onze verzekerde tegen een elektriciteitskast. De oplegger is beschadigd. 
De omniumverzekeraar komt tussen maar met een vrijstelling van 750 euro. Deze vrijstelling moet betaald worden door de Roemeense tegenpartij. 
Op 8 januari 2015 stuurt de makelaar van de verzekerde het dossier aan Euromex om de vrijstelling te verhalen op de tegenpartij. 

Oplossing

Actie 1 : identificeren van de tegenpartij en zijn B.A.-verzekeraar. Wij contacteren daartoe het Gemeenschappelijk Belgisch Waarborg Fonds. Zij kunnen op basis van een buitenlandse nummerplaat de buitenlandse verzekeraar en zijn Belgische schaderegelaar opzoeken. Sinds de Europese 4de richtlijn moet elke buitenlandse verzekeraar in de andere landen een schaderegelaar aanduiden. Deze kan de schadegevallen in België regelen in naam van de buitenlandse verzekeraar. Wij schrijven de schaderegelaar aan en eisen betaling. 

Actie 2 : verzamelen van de schadebewijzen. Wij vragen kopie van het expertiseverslag op bij de omniumverzekeraar en kopie van de herstelfactuur bij de klant. De herstelfactuur is nodig om derving te vragen. Dit is vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van het voertuig tijdens de dagen van de herstelling. 

Probleem : de Roemeense B.A.-verzekeraar komt niet tussen omdat het om een niet verzekerd contractueel geschil gaat. Wij moeten ons voor de recuperatie van de vrijstelling van 750 euro rechtstreeks tot de Roemeense tegenpartij wenden. 

Oplossing : wij schrijven de Roemeense tegenpartij aan en sturen een aangetekende herinnering. Uiteindelijk krijgen wij op 27 mei 2015 de bevestiging dat een bedrag van 1272 euro zal gestort worden. Wij schieten dit voor aan de verzekerde. 

Elke verzekeraar die binnen de EU een vergunning heeft voor de uitoefening van de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen, moet in elke andere lidstaat dan die van zijn vestiging een schaderegelaar aanwijzen. Deze wordt in de lidstaat van woonplaats van het slachtoffer belast met de behandeling en afwikkeling van claims.

Vierde Richtlijn - Europees Parlement - 16 mei 2000