Klachtenbehandeling

Wij doen altijd ons best om je een degelijke en correcte service te geven. 
Maar het kan gebeuren dat je het niet eens bent met ons.  Of dat je niet tevreden bent over onze acties.
We beseffen dat iedereen een fout kan maken en van die fouten willen we ook leren.

Meen je niet gekregen te hebben wat je verwachtte, contacteer dan in 1ste instantie je makelaar.

Als dit geen oplossing brengt, kan je onze dienst klachtenbehandeling contacteren. Deze dienst helpt je graag verder als je klachten, opmerkingen of suggesties hebt over onze werking en onze medewerkers. Je kan ons contacteren via het klachtenformulier (zie hiernaast), via mail op klachtenbehandeling@euromex.be  of via telefoon 03 451 44 45. 

Een derde aanspreekpunt is de Ombudsman der Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be).