Consumentenbescherming

Euromex waakt over uw financiële veiligheid en leeft hierbij de wettelijke en reglementaire normen na, maar ook de deontologische en ethische regels.
Wij vinden het belangrijk dat onze relatie op een eerlijke en billijke wijze verloopt daarom willen wij je goed en transparant informeren over de wettelijke informatie van je verzekeringen.

De Europese MiFID-richtlijn en het KB van 21 februari 2014 m.b.t. de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten legt verzekeringsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten. In ons "Belangenconflictenbeleid" kan je lezen hoe Euromex NV dat beleid heeft ingevuld.

Daarnaast vraagt de wetgever ons je te informeren over :

  • de lasten op de premie

Wij moeten op je premie een taks van 9,25 % aanrekenen. Dekt je polis ook de risico’s verbonden aan het gebruik van een  motorrijtuig, dan moeten wij een sociale bijdrage van 7,50 % aanrekenen. Het detail in euro’s zie je op je aanrekening.

  • het deel van de premie dat wij aanwenden voor onze kosten

Gemiddeld geraamd gaat  27,8 % naar acquisitiekosten en 3,7 % naar administratiekosten. Het detail in euro’s zie je op je aanrekening. Het saldo van 68,5 % gebruiken wij om onze contractuele verplichtingen ten aanzien van onze klanten na te komen.  Het is raadzaam  om eerst na te gaan in welke mate de door ons aangeboden waarborgen je verzekeringsbehoeften invullen, alvorens je de premie gaat vergelijken met de premies  voor producten van andere aanbieders.   

  • de talen waarin Euromex communiceert

Afhankelijk van je keuze communiceren wij in het Nederlands of het Frans.
Alle voorwaarden, overeenkomsten en documenten zijn zowel in het Nederlands als het Frans beschikbaar.

  • de manieren waarop je met Euromex kan communiceren

Je kan met ons communiceren via de makelaar of rechtstreeks via telefoon, e-mail of post. Je kan ook langskomen in onze kantoren. Onze gegevens vind je terug op de contactpagina

Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval en er een correcte premie tegenover zetten. Bij het accepteren van risico's, het tariferen en het bepalen van de omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria. Artikel 45 van de Wet van 4 april betreffende de verzekeringen voorziet dat wij je een overzicht geven van onze segmentatiecriteria voor de polissen die particuliere risico's verzekeren. 
De makelaar kent deze criteria. Hij zal je helpen de (verplichte) vragen te beantwoorden op ons verzekeringsvoorstel. Je moet ons achteraf op de hoogte brengen van elke wijziging.

Euromex NV heeft volgende toezichthouders:

  • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 10-16, 1000 Brussel;
  • de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Bij de download documenten kan je ook de Solvency and Financial Condition Reports (SFCR) raadplegen.  Na de publicatiedatum van het SFCR 2019 heeft de Raad van Bestuur, conform de instructies van de Nationale Bank van België, beslist het dividend integraal toe te wijzen aan het eigen vermogen. Dit beïnvloedt de resultaten beschreven in het daarvoor reeds gepubliceerde rapport.  SFCR  Solvency and Financial Condition Report