Consumentenbescherming

Euromex waakt over uw financiële veiligheid en leeft hierbij de wettelijke en reglementaire normen na, maar ook de deontologische en ethische regels.
Wij vinden het belangrijk dat onze relatie met u op een eerlijke en billijke wijze verloopt daarom willen wij u goed en transparant informeren over de wettelijke informatie van uw verzekeringen.

De Europese MiFID-richtlijn en het KB van 21 februari 2014 m.b.t. de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten legt verzekeringsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten. In ons "Belangenconflictenbeleid" kan je lezen hoe Euromex NV dat beleid heeft ingevuld.

Daarnaast vraagt de wetgever ons je te informeren over :

  • de talen waarin Euromex communiceert

Afhankelijk van je keuze communiceren wij in het Nederlands of het Frans.
Alle voorwaarden, overeenkomsten en documenten zijn zowel in het Nederlands als het Frans beschikbaar.

  • de manieren waarop je met Euromex kan communiceren

Je kan met ons communiceren via de makelaar of rechtstreeks via telefoon, e-mail, post of fax. Je kan ook langskomen in onze kantoren. Onze gegevens vind je terug op de contactpagina

Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval en er een correcte premie tegenover zetten. Bij het accepteren van risico's, het tariferen en het bepalen van de omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria. Artikel 45 van de Wet van 4 april betreffende de verzekeringen voorziet dat wij je een overzicht geven van onze segmenteringscriteria voor de polissen die particuliere risico's verzekeren. 
De makelaar kent deze criteria. Hij zal je helpen de (verplichte) vragen te beantwoorden op ons verzekeringsvoorstel. Je moet ons achteraf op de hoogte brengen van elke wijziging.

Euromex NV heeft volgende toezichthouders:

  • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 10-16, 1000 Brussel;
  • de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.