Overheid

Milieu-, bouw- en uitbatingsvergunningen. Onteigening. Belastingen, taksen en heffingen. Ze lijken vaak oneerlijk, en soms zijn ze dat ook. Wij staan je bij met raad en daad als je onterechte beslissingen van de administratie wil aanvechten. Kies dan voor de de module "Overheid".  

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.    

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen we je helpen ? 

 • De milieu-inspectie wenst je vergunning in te trekken op vraag van een buur. Je vindt dat je alle regels respecteert. Wij onderzoeken de zaak en onderhandelen met de overheid. 
 • De belastinginspectie weigert de inbreng van een aantal kostennota's. Je bezwaarschrift wordt verworpen. Wij gaan in discussie. 
 • Je krijgt een ongunstige belastingsaanslag. Je bezwaarschrift wordt niet beantwoord. Wij nemen contact op met de belastingsdienst. 
 • De overheid wenst een deel van je eigendom te onteigenen. Wij staan je bij in het aanvechten van de beslissing. 
 • Je gaat niet akkoord met de grootte van de onteigeningsvergoeding. Wij onderhandelen met de overheid.
 • De overheid wil het gewestplan wijzigen waardoor je gebouw niet meer in een industriegebied staat. Wij staan je bij als je je wil richten tot de Raad van State.
 • De gemeente heft bijkomende opcentiemen. Wij gaan in discussie. 

Door het kiezen van een module, kies je voor een polis ONDERNEMER OP MAAT. 

 • ​module Eigenaar of Huurder
 • module Klanten
 • module Leveranciers
 • module Werknemers
 • module Overheid
 • module Concurrenten
 • module Extra waarborgen
  Deze module kan enkel gekozen worden als alle andere modules zijn gekozen. De polis wordt dan All-risk. Dit betekent dat alles is gedekt, tenzij het expliciet is uitgesloten.