Een werknemer weigert zijn opzegtermijn uit te doen

Probleem

Een werknemer van een klant zegt op 25/01/2014 met onmiddellijke ingang met zijn werk te willen stoppen. Hij weigert de wettelijke opzegtermijn uit te doen. Hij vond ander werk en is daar onmiddellijk aan de slag gegaan. 
De klant stuurde een aangetekende brief, maar kreeg geen reactie. 
De klant vraagt ons advies op 30/01/2014. Hij wil vergoeding voor de kosten als gevolg van het niet naleven van de wettelijke verplichting door de werknemer. 

Oplossing

Actie 1: wij stellen de werknemer nogmaals aangetekend in gebreke om de rechten van de klant te vrijwaren. 

Actie 2: wij vragen een kopie van de afgesloten arbeidsovereenkomst en bewijzen van de schade van de klant. 

De ex-werknemer neemt op 18/02/2014 in reactie op de ingebrekestelling telefonisch met ons contact op maar houdt zich van de domme. 

Actie 3: een minnelijke regeling is door de houding van de ex-werknemer niet mogelijk. Wij contacteren op 5/3/2014 de door de klant vrij gekozen advocaat en vragen hem in naam van de klant de tegenpartij te dagvaarden ter recuperatie van de geleden schade. 

De advocaat gaat op 1/4/2014 over tot dagvaarding en vordert 1835,49 euro + intresten + rechtsplegingsvergoeding en dagvaardingskosten. 
De zaak komt voor op de Arbeidsrechtbank op 6/5/2014. Tegenpartij komt niet opdagen op de zitting en wordt op 3/6/2014 bij verstek veroordeeld tot betaling van de gevorderde bedragen. 
Omdat tegenpartij niet over de brug komt met de vergoeding, wordt er door een deurwaarder uitvoerend beslag onder derden betekend. De fondsen worden van het loon bij de nieuwe werkgever van de tegenpartij afgehouden. 

Op 18/11/2014 is de schade volledig betaald. Klant ontvangt 1835,49 euro + intresten. 
Wij recupereren de gemaakte dagvaardingskosten en ontvangen de rechtsplegingsvergoeding (361, 12 euro). 
Wij betalen de kosten- en ereloonstaat van de advocaat : 1781,87 euro. 

Als je ontslag neemt, moet je een opzeggingstermijn respecteren. Dat is de periode dat je nog doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven.