Mijn werknemers

Waar mensen werken, kunnen problemen ontstaan. Als werkgever ontkom je soms niet aan conflicten met werknemers. Dat is een vervelende situatie, voor je werknemer en voor jezelf. Werknemers zijn dikwijls wettelijk goed beschermd en procedures zijn ingewikkeld. Ook als werkgever heb je nood aan juridische bijstand. Kies dan voor de module "Werknemers". 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.    

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen ? 

 • Je ontslaat een werknemer. Hij gaat niet akkoord met de opzeggingsvergoeding. Wij staan je bij in de discussie. 
 • Je bediende weigert de verkeersboete die hij opliep met zijn bedrijfswagen terug te betalen. Dit is nochtans zo voorzien in het arbeidsreglement. Wij discussiëren met je werknemer. 
 • Een werknemer raakt tijdens het werk gewond. Volgens hem zijn er door de directie onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Wij organiseren je verdediging. 
 • Volgens een werknemer worden zijn overuren niet correct vergoed. Hij kaart dit aan bij de arbeidsinspectie. Wij onderzoeken de zaak en onderhandelen met de inspectie. 
 • De RSZ aanziet bepaalde kosten als verdoken loon. De administratie eist alsnog de bijdragen op samen met een fikse boete. Wij onderzoeken de zaak en contacteren de RSZ.

Door het kiezen van een module, kies je voor een polis ONDERNEMER OP MAAT. 

 • ​module Eigenaar of Huurder
 • module Klanten
 • module Leveranciers
 • module Werknemers
 • module Overheid
 • module Concurrenten
 • module Extra waarborgen
  Deze module kan enkel gekozen worden als alle andere modules zijn gekozen. De polis wordt dan All-risk. Dit betekent dat alles is gedekt, tenzij het expliciet is uitgesloten.