dekking sturen voertuig derden

Probleem

Onze klant, zaakvoerder van zijn eigen bedrijf, was op zakenreis in Frankrijk en huurde een wagen. Hij haalde de auto af aan de luchthaven en bracht hem drie dagen later netjes terug, met een volle tank brandstof, zoals was bepaald in het huurcontract. Bij het binnenbrengen van de wagen maakte de verhuurfirma geen opmerkingen.

Groot was dan ook zijn verbazing toen hij een week later van de verhuurfirma nog een afrekening voor brandstof kreeg van € 53. Het bedrag zou automatisch van zijn kredietkaart afgehouden worden. Uiteraard is hij niet akkoord en via zijn makelaar  doet hij aangifte bij Euromex. Hij stuurt ons de factuur van de verhuurfirma en vraagt deze te protesteren

Oplossing

Wij vragen de makelaar ons alle documenten te sturen die ons kunnen helpen om het verhaal tegen de verhuurfirma te onderbouwen. Wij ontvangen het huurcontract en de documenten die opgemaakt werden bij de afhaling en teruggave van de huurwagen.

Als doorslaggevend bewijs moeten we kunnen aantonen dat onze klant de wagen met een volle tank heeft teruggebracht. Wij vragen daarom of onze klant nog een betalingsbewijs heeft van zijn laatste tankbeurt met de huurwagen.

Gelukkig tankte de klant met zijn kredietkaart. Op de afrekening van de kredietkaart worden tijd en plaats vermeld: vlakbij de luchthaven en onmiddellijk voor het terugbrengen van de huurwagen.

Wij vragen de verhuurfirma op basis van deze documenten de factuur onmiddellijk te annuleren. Twee weken later krijgen wij bericht van de verhuurfirma dat zij de factuur annuleren. Zij verontschuldigen zich ook voor de gemaakte fout.

In onze polissen “Verkeer” en “Privéleven” zijn niet enkel de eigen voertuigen van de klanten verzekerd,  maar staan wij hen ook bij als zij bestuurder zijn van een voertuig van een derde. In de polis "Ondernemer" kan je deze waarborg inroepen, zodra er volgens het polisblad één motorvoertuig verzekerd is.
Zo konden wij de klant hier als huurder van een voertuig in Frankrijk ook een uitkomst bieden. 

De waarborg geldt ook als u bestuurder is van een motorvoertuig dat aan een derde toebehoort.