Mijn vervoer

Als ondernemer ben je dikwijls veel en lang op weg. Het risico op een ongeluk is mogelijk groter dan voor een privépersoon. Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed.  Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen.  Ook je gezinsleden en medewerkers (in het kader van hun werk- of bedrijfsactiviteit) zijn perfect beschermd.

De waarborgen zijn "all risk". Dat wil zeggen dat alles gedekt is, tenzij het expliciet wordt uitgesloten.

 • All-risk VERKEER verzekert de eigen voertuigen, het rijden met een voertuig van een derde en het zich op andere manieren verplaatsen in het verkeer (als verkeersdeelnemer). 
 • All-risk AUTO verzekert het gebruik van het eigen voertuig. Er is ook tussenkomst bij het toevallig of exceptioneel rijden met het voertuig van een ander (de zgn. Bob-waarborg). 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd.

Hoe kunnen wij je helpen ? 

 • Je bedrijfswagen lijdt schade door een verkeersongeval waarbij er discussie is. Wij onderzoeken de aansprakelijkheid en discussiëren met de tegenpartij. 
 • Je voertuig wordt onvakkundig getakeld en is hierdoor beschadigd. Wij stellen de takeldienst in gebreke.
 • Je hebt een conflict met de DIV. Wij onderhandelen met de DIV. 
 • Je medewerker is gehaast voor een vergadering. Hij negeert als voetganger de verkeerslichten en moet voor de politierechter verschijnen. Wij organiseren de verdediging. 
 • Tijdens een zakenreis ben je het slachtoffer van een treinramp. Wij becijferen de schade en eisen schadevergoeding. 
 • Je verkoopt een bestelwagen aan een particulier. De koper betaalt je met een ongedekte cheque. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 
 • Je wil een tweedehandswagen kopen. Je mag deze auto op voorhand laten onderzoeken door een erkend keuringsstation (bijv. VAB) of expert. Zo koop je geen kat in een zak. Wij betalen de keuringskosten terug tot maximum € 150 als je nadien een voertuig aankoopt en bij ons verzekert.
 • Je verkoper is betrokken in een verkeersongeval in het buitenland. Omdat de nodige wisselstukken ontbreken, kan de lokale garagist uw wagen niet herstellen. Wij komen tussen in de repatriëringskosten tot € 1500.

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een polis ONDERNEMER. 

 • een polis ONDERNEMER kan gecombineerd worden met de waarborgen van een polis  All-risk Verkeer of All-risk Auto
 • een polis ONDERNEMER geeft bescherming voor jezelf als zaakvoerder en je bedrijf 
 • mogelijkheid tot uitbreiding met specifieke modules