Mijn onderneming

Als ondernemer zet je je dagelijks in voor je zaak, je komt in contact met klanten en leveranciers, je managet je personeel, sluit contracten, …. Kortom, je onderneemt. Dit is niet zonder risico. Een juridisch conflict is dus nooit uitgesloten: 

 • de bal van enkele spelende kinderen belandt in jouw vitrine met veel schade tot gevolg
 • je bedrijfspand lijdt schade door een waterlek in een naburig pand
 • één van je klanten klaagt over de kwaliteit van je werk en wil juridische stappen ondernemer
 • je leverancier levert een gebrekkige grondstof waardoor jij schade lijdt in je productieproces
 • één van je voormalige werknemers betwist zijn ontslag

Euromex staat je bij en verleent je rechtsbijstand dankzij onze formules rechtsbijstand Ondernemer.  Als rechtsbijstandsverzekeraar hebben wij maar één opdracht en dat is jouw rechten verdedigen.      

Wij zorgen ervoor dat je conflict zo snel mogelijk wordt geregeld. Wij proberen steeds om minnelijk tot een oplossing te komen en wanneer nodig gaan we naar de rechtbank. Zo heb jij de tijd om te focussen op je zaak en je professionele activiteiten.

Wij staan je niet enkel bij tijdens conflictsituaties. Je kan ook bij ons terecht met juridische vragen of voor het nalezen van contracten. Lees hierover alles onder “Euromex advies”.

Onze 3 formules Ondernemer verzekeren altijd: 

 • je bedrijfsactiviteit
 • je bedrijfspanden in België gelegen
 • jezelf als zaakvoerder en je personeel

Vanzelfsprekend verzekeren wij ook je mobiliteit als ondernemer. Alle informatie hierover kan je terugvinden onder “Mijn mobiliteit”.

Wat is onder meer niet verzekerd:

 • Geschillen in verband met het vennootschapsrecht
 • Daden van grove schuld door de verzekerde, opgesomd in de Bijzondere voorwaarden
 • Boetes en schikkingen met het parket

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere voorwaarden van de polissen. 
Ontdek in het vinkenschema een overzicht van de verzekerde en niet-verzekerde waarborgen voor elk van de formules van ons product ondernemer.

Welke bescherming rechtsbijstand ondernemer past bij jou? 
Kies samen met je makelaar de bescherming die bij je past. 

 • Ondernemer:  “Biedt je een geoptimaliseerde bescherming rechtsbijstand” 
  Een selectie van onmisbare waarborgen voor iedere ondernemer. 
 • Ondernemer Contracten: “Biedt je een geoptimaliseerde bescherming rechtsbijstand aangevuld met een bescherming voor contractuele conflicten en conflicten met een administratieve overheid”
  Via onze formule Ondernemer Contracten verzekeren we conflicten met je belangrijkste professionele relaties: klanten en leveranciers.
 • Ondernemer All-risk: “Biedt je onze meest uitgebreide bescherming”
  Alle risico’s: alles is verzekerd wat niet expliciet wordt uitgesloten.

 Optioneel kan je ook al deze formules uitbreiden met onderstaande waarborgen.

 • Arbeids- en sociaal recht personeel: stel je personeel te werk en ben je graag beschermd als er zich een individueel arbeidssconflict voordoet? Of heb je soms nood aan juridisch advies over een arbeidscontract? Dan is deze waarborg iets voor jou.
 • Fiscaal recht: nood aan bijstand in geval van een fiscale controle van je belastingsaangifte gedaan door je boekhouder of wanneer je onverwacht belandt in een fiscaal geschil? Kies dan voor deze uitbreiding.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen wij je helpen ?

 • Eén van je klanten woont in de buurt van je bedrijf. Je besluit te voet naar je afspraak met deze klant te gaan. Onderweg word je aangereden door een fietser. Je loopt verwondingen op en bent enkele dagen werkonbekwaam. Euromex staat je bij om schadevergoeding te bekomen van de fietser.
 • Één van je werkmannen komt zwaar ten van op een werf en sterft. Jij wordt als werkgever vervolgd voor de strafrechter wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. Wij betalen de kosten en erelonen van de vrij gekozen advocaat die je bij staat tijdens deze procedure.
 • Je bedrijfspand raakt beschadigd door een lek in een naburig pand. Het lek wordt hersteld, maar je buur weigert je schade te vergoeden. Wij contacteren je buur en zijn verzekeraar en doen het nodige om schadevergoeding te bekomen.
 • Hoewel je winkel op het gelijkvloers is gevestigd van een appartementsgebouw, besluit de algemene vergadering van mede-eigenaars plots dat je toch moet bijdragen in de kosten van de lift. De basisakte wordt gewijzigd. Je wil deze beslissing ongedaan maken via de Vrederechter. Wij staan je bij in deze discussie.
 • De fiscus komt de belastingaangifte van je onderneming controleren. Je voelt je hierbij onzeker en vraagt de accountant die de aangifte deed om samen met jou aanwezig te zijn tijdens deze controle. Wij betalen de kosten van je accountant voor deze bijstand.
 • Je directe concurrent ontwerpt een nieuw logo dat zeer gelijkaardig is aan het jouwe. Dit zorgt voor grote verwarring bij je klanten. Wij proberen minnelijk met je concurrent tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, zetten we de nodige gerechtelijke stappen.
 • Één van je B2B-klanten betaalde zijn factuur niet. Aangezien deze klant de factuur ook niet heeft betwist, besluit je een invorderingstraject te starten via onze partner om het openstaande bedrag van de factuur te kunnen recupereren. Maar, na de opstart van dit traject, betwist je klant alsnog de factuur. Indien onze partner kosten heeft gemaakt, zullen wij deze kosten voor jou betalen.
 • De overheid weigert een subsidie te betalen. Wij discussiëren met de administratieve overheid.
 • Je krijgt onterecht een GAS-boete wegens sluikstorten. Om je mondeling te kunnen verdedigen vraag je om opgeroepen te worden voor de sanctionerend ambtenaar. Je laat je hiervoor bijstaan door een vrij gekozen advocaat. De sanctionerend ambtenaar stelt vast de je onterecht een GAS-boete kreeg en legt geen sanctie op. Wij betalen de kosten en erelonen van je advocaat.

Meer weten?

 • ​Neem dan zeker de brochures, het informatiedocument (IPID) en de Bijzondere voorwaarden van elke formule door met je makelaar.