Mijn mobiliteit

Mobiliteit en ondernemen gaan hand in hand. Jij en je medewerkers verplaatsen zich elke dag. Naar het werk of naar een klant met de auto, camionette of vrachtwagen, maar ook  met de fiets, de bus, als voetganger, met het vliegtuig, ...
Een ongeluk is snel gebeurd en kan verregaande gevolgen hebben.

Euromex biedt je een oplossing rechtsbijstand voor al je mobiliteitsbehoeften. Wij helpen bij aansprakelijkheidsdiscussies en zorgen ervoor dat schade zo snel en zo volledig mogelijk wordt vergoed.  Wij staan je bij als je zelf aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen. 

Afhankelijk van je behoefte, kies je voor je mobiliteit uit volgende producten:

 • All-risk Verkeer: Verzeker niet alleen je eigen voertuigen, maar ook alle andere manieren om je te verplaatsen in het verkeer. Dit zowel voor jou en je gezin, als  voor je werknemers tijdens het werk. Voor jou en je gezin is er ook tussenkomst bij het rijden met het voertuig van een ander. 
 • All-risk Auto: verzeker het gebruik van je eigen voertuig. Er is voor jou en je gezin ook tussenkomst bij het toevallig of exceptioneel rijden met het voertuig van een ander. Bijvoorbeeld wanneer je “Bob” bent.

Wat is onder meer niet verzekerd:

 • Geschillen met derden aan wie je het voertuig verhuurt
 • Schade aan lading die je tegen betaling vervoert
 • Daden van grove schuld door de verzekerde, opgesomd in de Bijzondere voorwaarden
 • Boetes en schikkingen met het parket

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere voorwaarden van de polissen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen wij je helpen ? 

 • Door een aanrijding op weg naar een klant is je voertuig beschadigd. Je bent gekwetst. We contacteren de tegenpartij en vorderen vergoeding.
 • Je krijgt een dagvaarding. Je moet voor de politierechter verschijnen en dreigt je rijbewijs, dat je nodig hebt voor je dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten, te verliezen . We stellen je advocaat aan voor je verdediging. Die advocaat mag je zelf kiezen.
 • Je bestelwagen wordt slecht hersteld en je kan daarom je klanten niet bedienen. We contacteren de garagist.
 • Je omniumverzekeraar weigert tussenkomst. Wij gaan de discussie aan met de verzekeraar.
 • Je bent als zaakvoerder het slachtoffer van een fietsongeval. Wij vorderen vergoeding.
 • Een kraan beschadigd je geparkeerd voertuig op een werf. Wij contacteren de tegenpartij en vorderen vergoeding.

Meer weten?

 • Neem dan zeker de brochures, het informatiedocument (IPID) en de Bijzondere voorwaarden van elke formule door met je makelaar.