Mijn bedrijfsomgeving

De belangrijkste groepen in je bedrijfsomgeving zijn je klanten, je leveranciers en je collega's-concurrenten. 
Met elk van deze groepen kan je conflicten hebben. Je kan je verzekeren in bijstand voor deze conflicten door te kiezen voor de specifieke modules. 

De producten en diensten die je verkoopt moeten natuurlijk in orde zijn. Niet alleen voor je goede reputatie, maar ook en vooral voor je klanten. Een klein kwaliteitsfoutje kan zware gevolgen hebben. In geval van discussie staan wij aan je zijde. Kies voor de module "Klanten". 

Besef je hoeveel verbruiksgoederen, grondstoffen of voorraden je wekelijks koopt? Hoeveel je betaalt voor de aankoop of huur van werktuigen? Op hoeveel dienstverleners je een beroep doet – inclusief banken en kredietverleners? Waar je voor betaalt moet in orde zijn. Wij helpen je belangen te verdedigen – desnoods voor de rechtbank. Kies voor de module "Leveranciers". 

Concurrentie kan bikkelhard zijn. En bepaalde concurrenten schuwen daarbij niet om oneerlijke handelspraktijken toe te passen. Soms misbruiken ze je bedrijfs- of merknamen om bij het publiek verwarring te zaaien. Wij verdedigen je belangen. Kies voor de module "Concurrenten". 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.    
 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen in conflicten met je klanten ? 

 • Je wordt door een klant gedagvaard omdat het geleverd product gebrekkig is en schade veroorzaakte. Je betwist en vindt dat het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik. Je verzekeraar 'productaansprakelijkheid' verleent geen tussenkomst. Wij zorgen voor verdediging. 
 • Een klant beklaagt zich over de service. Je vindt dat de klacht onterecht is. Wij onderzoeken de zaak en onderhandelen met de klager. 

Hoe kunnen wij je helpen in conflicten met je leveranciers ? 

 • Je onderhoudsfirma voldoet niet. Je klaagt. De maatschappij reageert niet maar factureert wel. Wij discussiëren met de tegenpartij. 
 • Je leverancier respecteert de leveringstermijn niet. Daardoor annuleert een klant zijn bestelling. De leverancier weigert de commerciële schade te vergoeden. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 
 • Je bank weigert een toegezegd krediet. Wij nemen contact op met de bank. 
 • Een gehuurd werktuig werkt niet naar behoren. De verhuurder weigert het werktuig te vervangen. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 

Hoe kunnen wij je helpen in conflicten met je concurrenten? 

 • Een concurrent pakt systematisch personeel van je af om je klanten in te pikken. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 
 • Een concurrent stelt in een folder je product als minderwaardig voor. Wij onderzoeken de zaak en eisen schadevergoeding. 
 • Een concurrent geeft zijn nieuw product een quasi identieke naam als je gelijkaardig product, met verwarring tot gevolg. Wij eisen schadevergoeding.
 • Een concurrent neemt simpelweg dezelfde handelsbenaming. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 

Door het kiezen van een module, kies je voor een polis ONDERNEMER OP MAAT. 

 • module Eigenaar of Huurder
 • module Klanten
 • module Leveranciers
 • module Werknemers
 • module Overheid
 • module Concurrenten
 • module Extra waarborgen
  Deze module kan enkel gekozen worden als alle andere modules zijn gekozen. De polis wordt dan All-risk. Dit betekent dat alles is gedekt, tenzij het expliciet is uitgesloten.