Mijn bedrijfsgebouw

Het gebouw waarin je als eigenaar of huurder je zaken doet, is belangrijk. Het maakt deel uit van je stabiliteit als ondernemer. Als zaakvoerder wil je bezig zijn met je commerciële zaken en wil je geen kopzorgen hebben over dat gebouw.

Door de module "Eigenaar of huurder" te kiezen, ben je verzekerd van juridische bijstand in conflicten met verhuurders, verkopers, huurders en kopers. 
Je kan ook op ons rekenen bij burenhinder en conflicten met mede-eigenaars. 

Elke polis "Ondernemer" bevat altijd de basiswaarborgen Verkeer en Vervoer, Onderneming en Ondernemer.    

In de polis "Ondernemer" en "Ondernemer Op maat" zijn alle onroerende goederen die gebruikt worden voor de beroeps- of bedrijfsactiviteit altijd verzekerd in rechtsbijstand. Wil je enkel je gebouw verzekeren of heb je nog andere eigendommen (huizen, appartementen, winkels of bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polis Vastgoed afsluiten. De basiswaarborg kan aangevuld worden met extra modules "huurders" of "relaties".

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen wij je helpen ? 

 • Na het beëindigen van de huur vindt de verhuurder dat er huurschade is. Je betwist dit. Wij discussiëren met de tegenpartij. 
 • De verkoper van een bedrijfsgebouw komt zijn verbintenissen niet na. Je werd opgelicht. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 
 • De koper van je gebouw komt de koopovereenkomst niet na. Wij stellen de tegenpartij in gebreke. 
 • Een naburig bedrijf baat een spuitcabine uit zonder vergunning. Door de pollutie wordt je verkoopsvoorraad schade op. Wij eisen vergoeding van de tegenpartij. 
 • Het kadastraal inkomen van je bedrijfspand wordt verhoogd. Je kan daar niet mee akkoord gaan. Wij onderzoeken de zaak en onderhandelen met de overheid. 
 • De andere mede-eigenaars willen via een reglementswijziging je uitbating onmogelijk maken. Wij discussiëren met de tegenpartijen. 
 • Je laat je kantoren vernieuwen. Het schilderwerk laat te wensen over. Wij stellen de schilder in gebreke. 

Door het kiezen van een module, kies je voor een polis ONDERNEMER OP MAAT. 

 • module Eigenaar of Huurder
 • module Klanten
 • module Leveranciers
 • module Werknemers
 • module Overheid
 • module Concurrenten
 • module Extra waarborgen
  Deze module kan enkel gekozen worden als alle andere modules zijn gekozen. De polis wordt dan All-risk. Dit betekent dat alles is gedekt, tenzij het expliciet is uitgesloten.