Tarief

Op de tariefkaart vind je de tarieven voor Particulier, Vastgoed en Pleziervaart.  

De tarieven voor de polissen voor de Ondernemer, de Handelaar en de Specifieke risico's kan je vanaf nu terugvinden in ons tariefboek. In dit naslagwerk vind je onze standaardtarieven. Sommige polissen kan je zelf opmaken via My Euromex. Deze zijn aangevinkt in het tariefboek. 

Vragen?  Contacteer polisbeheer@euromex.be