Tarief

Op de tariefkaart vind je de tarieven voor Particulier, Vastgoed en Pleziervaart.  

De tarieven voor de polissen voor ondernemers kan je vanaf nu terugvinden in onze tariefkaart Ondernemer en de tariefkaart Specifieke doelgroepen. In deze documenten vind je onze standaardtarieven. Sommige polissen kan je zelf opmaken via My Euromex. Deze zijn aangevinkt in het tariefboek. 

Vragen?  Contacteer polisbeheer@euromex.be