IPID

Een praktisch gevolg van de IDD (de EU richtlijn Insurance Distribution Directive) is dat je als makelaar, vóór de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten, aan je klant een productinformatiedocument (IPID-fiche)  moet afleveren. 

De IPID-fiche is een gestandaardiseerd document waarin volgens een vastgelegde opmaak de waarborgen, de belangrijkste uitsluitingen en de beperkingen van het aangeboden product beknopt worden beschreven. De fiche herneemt ook de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en geeft duiding over de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden tot opzeg.

Als ontwikkelaar van het product staat Euromex op ieder moment in voor de conformiteit van alle fiches. Als makelaar moet je enkel de fiche aan je klant meedelen.

Op deze pagina kan je de IPID-fiches van onze producten downloaden. 
De IPID-fiches van onze inclusieproducten via Baloise kan je via de site van Baloise of via MyBaloise downloaden.