Disclaimer en juridische informatie

De website van Euromex is puur informatief.

De rechten en plichten van Euromex, van de verzekeringsnemer en de verzekerden worden geregeld door de verzekeringsvoorwaarden die daadwerkelijk individueel zijn onderschreven en medegedeeld. Deze hoeven niet overeen te stemmen met de voorwaarden gepubliceerd op deze website.

Alhoewel het onze bedoeling is de inhoud van de webpagina's te allen tijde volledig, accuraat en actueel te houden, kunnen wij niet garanderen dat er geen tikfouten of onjuistheden in de teksten geslopen zijn.

Euromex kan in geen geval aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat je hecht aan de informatie op de website of het gebruik dat je ervan gemaakt hebt.

De informatie op de website kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

 

Euromex nv respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Euromexwebsite en het gebruik dat Euromex van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij nemen daarbij de volgende principes in acht:

Geschikt gebruik en verspreiding van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens worden enkel en met je toestemming verwerkt voor welbepaalde doeleinden die wij ook gemeld hebben aan de Commissie voor de Bescherming van de  Persoonlijke Levenssfeer, zoals voor centraal klantenbeheer, beheer van contracten en schadegevallen, aanbieden van geschikte diensten of producten of voor doeleinden die wettelijk voorgeschreven zijn. Je gegevens kunnen ook voor dezelfde doeleinden gebruikt worden door andere ondernemingen of partners van de Baloise Group.

Wij verplichten ons personeel om je gegevens vertrouwelijk te houden en zich te houden aan de Privacywet en de interne Gedragscode. Er worden geen persoonsgegevens zonder je toestemming aan derden doorgegeven.

Opslag van toegangsgegevens en IP-adres

Telkens je onze website bezoekt, slaan onze webservers automatisch je internetprotocoladres (IP-adres) op, alsook de website vanwaar je ons bezoekt, de pagina’s die je bezoekt terwijl je bij ons bent en de datum en tijdsduur van je bezoek.

Cookies

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Euromex de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van Euromex een cookie wordt opgenomen in de harde schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de website van Euromex en helpen Euromex om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. Euromex legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

Op de website van Euromex worden de volgende types cookies gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud bekeken werd op de website of welk e-mailadres en wachtwoord werd ingevoerd bij aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de website. Het gebruik van functionele cookies stelt Euromex in staat inhoud aan te bieden die aangepast is aan de interesses van de bezoekers en zorgt ervoor dat zij geen tijd verliezen door zich opnieuw te moeten registreren en gegevens te moeten invoeren telkens wanneer een website wordt bezocht.

De website van Euromex maakt daarnaast gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website van Euromex wordt overgebracht naar en door Euromex opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Euromex gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Bezoekers kunnen hun cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar hun computer, of cookies weigeren) door de instellingen van hun internetbrowser te wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). Merk wel op dat bezoekers in dat geval mogelijk niet in staat zullen zijn zich te registreren op de website van Euromex of andere functies te gebruiken waarvoor registratie of informatievergaring vereist is.

Gegevensbeveiliging

Als wij je gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. 

Recht op informatie, correctie en verzet

Recht op informatie 

Je hebt het recht om via een gedagtekende en ondertekende brief informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over je bijhouden. Deze brief moet gericht zijn aan Eurmex Compliance, Prins Boudewijnlaan 45 2650 Edegem . Voeg een kopie van je identiteitskaart toe om te vermijden dat wij je gegevens aan vreemden meedelen. Wij delen je zo snel mogelijk je gegevens mee, ten laatste 45 dagen nadat wij je verzoek ontvangen hebben.

Recht op verbetering 

Zowel jezelf als Euromex hebben er belang bij dat onze databanken de juiste gegevens bevatten. Wij verzoeken je om ons in te lichten als je voorheen meegedeelde persoonsgegevens wijzigen (bijv.: als je verhuist). Overigens heb je onder het verzekeringsrecht de plicht om de wijzigingen te melden die het verzekerde risico kunnen beïnvloeden. Als persoonsgegevens niet of niet meer correct, onvolledig of overbodig zijn, heb je het recht om schriftelijk de verbetering, verwijdering of aanvulling van je gegevens te vragen. Hiervoor schrijf je ons een gedagtekende en ondertekende brief met een kopie van je identiteitskaart. Wij geven gevolg aan je vraag binnen 45 dagen na ontvangst ervan.

Recht op verzet

Je kan je verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Hiervoor stuur je ons een brief of e-mail met een kopie van je identiteitskaart. Door het verzet word je niet ingelicht over onze aanbiedingen, acties en promoties.

Toepasselijkheid van verklaring van gegevensbescherming

Deze verklaring over gegevensbescherming is van toepassing op de website van Euromex. Onze websites kunnen links bevatten naar andere providers op wie deze verklaring van gegevensbescherming niet toepasselijk is.

Contact voor kwesties m.b.t. gegevensbescherming

Privacyverantwoordelijke
Compliance Officer
Prins Boudewijnlaan 45
2650 Edegem
E-mail: privacy@euromex.be

Je kan ook bij je verzekeringsmakelaar terecht. Die zal je vraag doorsturen naar ons. 

Voor algemene vragen en uitgebreide toelichting over de privacywetgeving en uw rechten kan je je wenden tot de 
Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Http://www.privacycommission.be/