Dienst klachtenbehandeling

Meen je niet gekregen te hebben wat je verwachtte, contacteer dan in 1ste instantie je makelaar.

Als dit geen oplossing brengt, kan je onze dienst klachtenbehandeling contacteren. Deze dienst helpt je graag verder als je klachten, opmerkingen of suggesties hebt over onze werking en onze medewerkers. Je kan ons contacteren via het klachtenformulier (zie hieronder), via mail op klachtenbehandeling@euromex.be of via telefoon 03 451 44 45. 

Een derde aanspreekpunt is de Ombudsman der Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be).

Klachtenformulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg png pdf doc docx.